Gdańska inauguracja międzynarodowego projektu ochrony torfowisk z Volkswagen Financial Services

Nawet 30% szkodliwych substancji zatruwających atmosferę produkowane jest przez samochody. Wytwarzany przez nie dwutlenek węgla to jeden z głównych czynników powstawania efektu cieplarnianego. Nieocenionym sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz ograniczenia emisji CO2 są mokradła i torfowiska. Z tego względu Volkswagen Financial Services razem z niemiecką organizacją NABU włączają się w ochronę i renaturyzację obszarów błotnych.

W dniach 28-29 lipca na polskim wybrzeżu ruszył międzynarodowy projekt ochrony obszarów bagiennych. Długoletnia współpraca Volkswagen Financial Services z organizacją ochrony przyrody NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) zaowocowała założonym w 2015 roku Międzynarodowym Funduszem Ochrony Mokradeł. W ramach tej struktury Volkswagen Financial Services przekazał do dyspozycji NABU kwotę miliona Euro na realizację projektów ochrony obszarów bagiennych poza granicami Niemiec. – Część z tej imponującej sumy trafi także do Polski – potwierdza Frank Oborny, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce. – To pierwszy krok w stronę szerszych działań na rzecz ochrony polskich torfowisk i mokradeł. W ten sposób chcemy podkreślić znaczenie tych terenów dla klimatu naszej planety. Tereny podmokłe są wciąż niedocenianym sojusznikiem w walce z globalnym ociepleniem, a choć zajmują zaledwie 2% powierzchni Ziemi, to pochłaniają dwa razy więcej szkodliwych związków węgla niż lasy. Ten niewielki w skali światowej skrawek Ziemi wiąże 250 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, a to znacząca pomoc w chłodzeniu klimatu. Przeciętny Polak produkuje ok. 8 ton CO2 rocznie, jesteśmy coraz bardziej świadomi szkód jakie wyrządzamy, dlatego powinniśmy brać za nie całkowitą odpowiedzialność. Najlepszą drogą do czystego środowiska jest czyste sumienie, stąd tak duże znaczenie ma dla nas ochrona przyrody.

Główny bohater – Słowińskie Błota

Tereny bagienne zagrożone są jednak degradacją i zniszczeniem. Duża część z nich utraciła już swój naturalny stan z powodu długotrwałego odwadniania i użytkowania na cele gospodarki leśnej i rolnictwa. Głównym celem planowanej renaturalizacji jest zatem przekształcenie zdegradowanych mokradeł w naturalne zbiorniki absorbujące węgiel. Pierwszy etap wspólnego projektu VWFS i NABU zakłada renaturalizację również dwóch polskich mokradeł. Jednym z nich są należące do Słowińskiego Parku Narodowego Słowińskie Błota. Organizacja inauguracyjnego spotkania w Gdańsku nie była więc przypadkowa i stała się niebywałą okazją do odwiedzenia oddalonych o ok. 110 km polskich obszarów przeznaczonych do ochrony. W pierwszej części wydarzenia 28 lipca, zaproszeni dziennikarze razem z przedstawicielami NABU oraz Volkswagen Financial Services spotkali się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie prasowe w gdańskim Radisson Blu Hotel z udziałem reprezentantów Volkswagen Financial Services, Volkswagen AG, Volkswagen Leasing GmbH i NABU.

Akcja ochrony obszarów bagiennych to kolejny efekt 15-letniego partnerstwa koncernu Volkswagena i organizacji NABU w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dwudniowe spotkanie dostarczyło szczegółowych informacji na temat samego projektu, ale też całej ekologicznej strategii niemieckiego koncernu.

Źródło: Volkswagen Financial Services