Geomarketing – przydatne narzędzie w rozwoju bankowości

Branża bankowa staje obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi z presją na cięcia kosztów, malejącą lojalnością klientów, popularnością bankowości elektronicznej, a co za tym idzie z koniecznością optymalizacji sieci placówek. Geomarketing daje bankom narzędzia, które wspierają procesy decyzyjne w zarządzaniu sprzedażą, dostosowaniu lokalizacji sieci placówek, oferty i działań marketingowych do oczekiwań klientów.

 glownekonf_1043419384_xht_580_small

Coraz mniej klientów dokonuje codziennych operacji w placówkach bankowych. Jest to spowodowane rozwijającą się bankowością elektroniczną oraz wygodą korzystania z tego narzędzia. Dlatego banki są zmuszone zamykać swoje placówki, łączyć je z innymi lub otwierać zupełnie nowe, wychodzące naprzeciw potrzebom klientów. W tym momencie przydanym narzędziem okazuje się geomarketing, który pomaga podejmować decyzje dotyczące lokalizacji placówki w taki sposób, aby nie stracić obecnych klientów oraz być najbliżej tych potencjalnych. Firma WIGeoGIS poprzez wyspecjalizowaną technologię IT dostarcza na rynek narzędzia geomarketingowe, które wspierają procesy decyzyjne. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia branży bankowej. Analizy geomarketingowe pozwalają wybrać najlepszą koncepcję dla danej lokalizacji oraz rozplanować rozmieszczenie placówek. Oprogramowanie GIS przyporządkowuje do każdego klienta tę placówkę, która będzie dla niego najbardziej odpowiednia, kierując się kryteriami lokalizacyjnymi oraz produktowymi. Z jednej strony chodzi bowiem o bliskość geograficzną, z drugiej zaś o dostępność odpowiednich produktów i usług. Klientowi należy zapewnić łatwy dojazd do banku oraz ofertę, jakiej potrzebuje.

Ponadto dzięki narzędziom geomarketingowym można wyliczyć dla każdego klienta odległość do najbliższego oddziału dysponującego odpowiednią ofertą, dostosowaną do potrzeb danego segmentu. Sieci banków mogą w ten sposób idealnie dostosować swoją ofertę do potrzeb konsumenckich.

Poza wsparciem w restrukturyzacji sieci placówek bankowych, geomarketing jest ważnym narzędziem w działaniach marketingowych wymagających lokalizacji geograficznej grup klientów i potencjalnych klientów. Analizy geomarketingowe pozwalają wyselekcjonować obszary, które są najliczniej reprezentowane przez grupę docelową.  Dzięki temu można uniknąć nieefektywnych działań marketingowych, przez kolportaż materiałów reklamowych skierowany do osób spoza grupy docelowej. To rozwiązanie  zwiększa skuteczność dystrybucji materiałów promocyjnych oraz pozwala trafniej wybrać lokalizację odpowiednich nośników reklamowych. Geomarketing wspomaga również analizy segmentacji rynku – oprogramowanie umożliwia zobrazowanie rozmieszczenia na danym obszarze zarówno konsumentów jak i firm.

Każdy segment klientów jest zainteresowany innym produktem bankowym, w związku z tym każdy otrzyma inne materiały reklamowe. Wielkość kampanii promocyjnej dostosowana jest do wielkości grupy docelowej na danym obszarze, co umożliwia optymalizację kolportażu, a  co za tym idzie – oszczędności.

Geomarketing jest również pomocny w tworzeniu raportów sprzedaży i dostosowaniu regionów sprzedaży do potencjału rynku. Oprogramowanie geomarketingowe umożliwia sektorowi bankowo-finansowemu sporządzanie szczegółowych i czytelnych raportów rynkowych, które  w przejrzysty sposób wizualizują wyniki dla każdego regionu. Poprzez przypisanie do mapy informacji z systemów CRM czy BI, możliwe jest wyświetlanie informacji biznesowych w sposób umożliwiający badanie relacji przestrzennych pomiędzy wskaźnikami i procesami oraz stworzenie wizualizacji wyników na poziomie oddziału, regionu lub całego rynku. System umożliwia wizualizację na z różnych działów firmy w jednym oknie mapy, dzięki temu można w łatwy sposób zidentyfikować mocne i słabe strony danej jednostki czy regionu.

 – Narzędzie geomarketingowe wizualizuje udziały w rynku, wskaźniki i grupy docelowe na mapie, na której poszczególne obszary zaznaczane są odpowiednimi kolorami. Na przykład kolor zielony oznacza osiągnięcie celu. Mapy czyta się szybciej i prościej niż tabele – wyjaśnia Renate Dumberger, KeyAccount Manager firmy WIGeoGIS, która posiada również biuro w Warszawie.

System jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji, pozwala zdefiniować uprawnienia poszczególnych użytkowników aplikacji w zależności od pełnionej funkcji i struktury organizacyjnej, np. menadżerowie uzyskują dostęp do wskaźników wszystkich obszarów, a każdy pracownik otrzymuje tylko interesujące go informacje.

źródło: WIGeoGIS