Getin Bank rozwija współpracę z sektorem samorządowym

Do grona Klientów Getin Banku dołączyły kolejne jednostki samorządowe, które doceniły kompleksową ofertę rozwiązań finansowych stworzonych na potrzeby sektora publicznego. Od 1 lipca br. Bank jest odpowiedzialny za obsługę rachunków starostw i podległych jednostek organizacyjnych trzech powiatów: nowosądeckiego, legnickiego i wąbrzeskiego. Propozycja Getin Banku wybrana została w drodze przetargów, które rozstrzygnięto w czerwcu br.

Getin Bank stale rozszerza portfel Klientów z sektora publicznego, zdobywając zaufanie kolejnych instytucji. W wyniku wygranych przetargów, 1 lipca br. Bank rozpocznie współpracę z powiatami nowosądeckim, legnickim i wąbrzeskim. Umowy podpisane z jednostkami na 4 lata obejmować będą obsługę łącznie 60 rachunków głównych i 161 rachunków pomocniczych starostw, urzędów i podlegających powiatom jednostek organizacyjnych.

Bank systematycznie rozwija swoją ofertę, wprowadzając rozwiązania bankowe i funkcjonalności dostosowane do potrzeb i wymagań podmiotów sektora samorządowego. Wachlarz usług obejmuje m.in. obsługę bieżącej działalności z zakresu prowadzenia rachunków, zakładania lokat, obsługi kasowej oraz kart płatniczych, a także finansowanie wydatków inwestycyjnych. Obsługa rachunków Klientów z sektora publicznego w Getin Banku prowadzona jest w funkcjonalnym i intuicyjnym systemie bankowości elektronicznej GB24.

Obecnie z oferty Getin Banku korzysta już ponad 600 jednostek sektora publicznego i ich podmiotów zależnych. Bank prowadzi kompleksową obsługę powiatów, gmin, dużych miast oraz urzędów marszałkowskich, współpracuje również z kilkudziesięcioma spółkami komunalnymi, uczelniami oraz instytucjami publicznymi na terenie całego kraju. W ostatnich miesiącach do grona Klientów Banku obok powiatów nowosądeckiego, legnickiego i wąbrzeskiego dołączył Urząd Miasta Legionowo, którego obsługę Bank prowadzi od 5 maja 2015 r.

Więcej informacji na temat oferty Getin Banku skierowanej do sektora publicznego można znaleźć tutaj

źródło: Getin Bank