Getin Holding podpisał z FORUS Bank umowę sprzedaży akcji Carcade Rosja

W dniu 16 grudnia 2015 roku Getin Holding zawarł z Siderock Trading and Investments Limited, spółką powiązaną z rosyjskim FORUS Bank, warunkową umowę sprzedaży 100% akcji, działającej na terenie Federacji Rosyjskiej, spółki leasingowej Carcade. Strony określiły wartość transakcji na 3,0 mld RUB (co stanowi równowartość 169,5 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 16 grudnia 2015 roku). Na koniec III kwartału 2015 roku aktywa Grupy Carcade wynosiły 19,4 mld RUB (1,1 mld PLN), a kapitały własne 3,0 mld RUB. Finalizacja umowy planowana jest na początku 2016 roku.

Zawarcie umowy sprzedaży Carcade Rosja na warunkach cenowych bardzo zbliżonych do wartości księgowej spółki jest zgodne z wcześniejszymi deklaracjami Zarządu w zakresie satysfakcjonujących warunków planowanej transakcji – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. Decyzja o całkowitym wycofaniu się z Federacji Rosyjskiej ma na celu ograniczenie eskpozycji Grupy na ryzyka związane z działalnością na rynku o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, jak również zwiększenie efektywności alokacji aktywów na innych rynkach europejskich – dodaje.

Środki pozyskane z transakcji zostaną alokowane na rynkach o niższym poziomie ryzyka
i stabilniejszej sytuacji polityczno-ekonomicznej. W najbliższym czasie Grupa rozważa zwiększenie zaangażowania kapitałowego m.in. w Rumunii, gdzie posiada bank oraz spółkę leasingową.

Finalizacja transakcji uzależniona jest od zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego.

źródło: Getin Holding