Grupa ING Bank Śląski planuje nabycie Paymento Financial

Grupa ING Bank Śląski zamierza nabyć spółkę Paymento Financial. Celem transakcji jest wzmocnienie kompetencji i dalszy rozwój oferty płatności e-commerce w banku.

Paymento to polski FinTech dostarczający nowoczesne rozwiązania w obszarze płatności e-commerce. Spółka współpracuje z ING od 2017 roku m.in. w zakresie technologii rozwiązania imoje, czyli bramki płatności dla sklepów internetowych.

Przejęcie spółki technologicznej oznacza wzmacnianie kompetencji e-commerce w ING Banku Śląskim i wsparcie w dalszym rozwoju oferty  w tym obszarze. ING jako pierwszy bank w Polsce w 2018 roku uruchomił bramkę płatności internetowych, z której obecnie korzysta ponad 4 000 sklepów. W trakcie pandemii bank wspierał i edukował firmy w przenoszeniu biznesów do świata online.

Płatności internetowe, tak jak cały rynek e-commerce, czeka bardzo dynamiczny rozwój w najbliższych latach, a dołączenie spółki Paymento do Grupy ING Banku Śląskiego jest elementem długofalowej strategii umacniania się w tym segmencie rynku.

Dla Paymento akwizycja przez ING oznacza pozyskanie strategicznego partnera dla świadczonych usług finansowych oraz możliwość rozszerzenia i skalowania oferty.

27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA – spółki w 100% zależnej od ING Banku Ślaskiego – pakietu kontrolnego akcji Paymento Financial SA. Po otrzymaniu decyzji od KNF strony przystąpią do finalizacji transakcji.

Paymento Financial S.A. dostarcza profesjonalne usługi finansowe oraz rozwiązania IT dla sektora finansowego. Spółka jest Krajową Instytucją Płatniczą, a jej działalność podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

ŹRÓDŁOING Bank Śląski