Hipoteczne listy zastawne Millennium Banku Hipotecznego

Millennium Bank Hipoteczny S.A. z sukcesem przeprowadził pierwszą emisję 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł.

Hipoteczne listy zastawne wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Instrumenty te zostały również dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 50 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,1 mld zł.

Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.

– Millennium Bank Hipoteczny to ważny podmiot w grupie Banku Millennium a emisje listów zastawnych pozwolą na optymalne zróżnicowanie struktury finansowania naszej grupy. Cieszę się, że debiutancka emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego spotkała się z dobrym odbiorem rynku i szerokim zainteresowaniem inwestorów – powiedział Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium i Przewodniczący Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego.

– To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja. Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.

Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium SA jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium SA jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Trigon Dom Maklerski SA jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia Programu oraz pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych prowadzone było przez kancelarię Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich sp.k..

ŹRÓDŁOBank Millennium