Hiszpania kolejnym rynkiem, na którym BGK wspiera polskie firmy w ekspansji zagranicznej

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił polskiej spółce BiBP Sp. z o.o., producentowi innowacyjnych opakowań typu „bag in box”, kredytu w wysokości kilku milionów euro. Finansowanie umożliwiło nabycie pakietu większościowego w hiszpańskiej spółce Montibox SL, z siedzibą w Montilli (Andaluzja). Tym samym Hiszpania staje się 86. rynkiem, na którym BGK wspiera polskich przedsiębiorców w ich ekspansji zagranicznej.

BGK udzielił spółce BiBP długoterminowego kredytu inwestycyjnego z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt inwestycyjny z ubezpieczeniem KUKE zwiększa możliwości finansowania polskich przedsiębiorców. Taka struktura finansowania pozwala polskim firmom, zarówno z sektora MŚP jak również dużym przedsiębiorstwom, finansować inwestycje za granicą, w tym m.in. fuzje i przejęcia innych spółek czy rozbudowę mocy produkcyjnych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu finansowaniu polscy przedsiębiorcy także z sektora MŚP mogą śmielej podchodzić do zagranicznej ekspansji. W dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie to na kondycję naszej gospodarki i rozwój lokalnych, rodzinnych biznesów, i jednocześnie wzmocni pozycję konkurencyjną polskich firm. Jest to kolejna akwizycja finansowana przez BGK, jednak pierwsza przy wykorzystaniu ubezpieczenia KUKE, dzięki któremu BGK jest w stanie zaoferować przedsiębiorcom atrakcyjniejsze warunki kredytu, np. jego wyższą wartość bądź dłuższy okres finansowania. Wierzymy, że BiBP wspólnie z BGK i KUKE przetrze szlaki polskim przedsiębiorcom w Hiszpanii, gdzie rodzime firmy nie były dotąd zbyt aktywne w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – Małgorzata Płotnicka, ekspert w Departamencie Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w BGK.

„Współpraca KUKE z bankami finansującymi polskie firmy może znacząco zwiększyć skalę i tempo ich międzynarodowej ekspansji. Najlepszym tego przykładem jest udzielony przez BGK kredyt inwestycyjny dla spółki BiBP. Wykorzystuje on ubezpieczenie KUKE, które daje bankowi pewność spłaty finansowania. Ostatnie lata gwałtownych zaburzeń w globalnej gospodarce sprawiły, że pojawiło się wiele okazji inwestycyjnych w postaci możliwości przejęcia zagranicznych konkurentów czy wejścia w nowe segmenty rynku. Warto dodać, że instrumenty KUKE chronią nie tylko przed niewypłacalnością kontrahentów i inwestorów, ale także od ryzyka politycznego i ryzyka siły wyższej, do którego zalicza się np. wojnę czy pandemię. Pracujemy nad kolejnymi transakcjami, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa rozszerzą swoją działalność o kolejne rynki, również pozaeuropejskie” – mówi Norbert Królikowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

BGK dla polskich eksporterów

Kredyt w tej wysokości pozwoli BiBP nabyć pakiet kontrolny w spółce Montibox. Po raz pierwszy BGK wspiera polską firmę w ekspansji do Hiszpanii. Jest to już 86. rynek, na którym są obecni polscy eksporterzy i inwestorzy dzięki wsparciu finansowemu polskiego banku rozwoju. W 2015 r. tych rynków było 23.
Założeniem strategicznym BIBP jest dalszy rozwój nabytego podmiotu dzięki efektom synergii. Akwizycja pozwoli wzmocnić przewagę konkurencyjną BiBP m.in. poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych, pozyskanie prawie 30-letniego „know-how”, wieloletniej bazy klientów oraz ułatwionego dostępu do nowych rynków zbytu. Polska spółka stanie się w ten sposób jednym z europejskich liderów w branży opakowań „bag in box”.
„Za nami kolejne przejęcie, które idealnie wpisuje się w strategię ciągłego rozwoju w myśl ‘together into the green future’. Jesteśmy pewni, że to nowe doświadczenie sprawi, że będziemy jeszcze bardziej kompleksowi niż do tej pory. Wypływamy na szerokie wody nie bojąc się wyzwań” – mówi Leszek Łysoń, CEO BIBP.
Finansowanie polskiego eksportu jak również bezpośrednie wsparcie internacjonalizacji polskiego kapitału wpisuje się w strategiczny filar Banku Gospodarstwa Krajowego, jakim jest współpraca i biznes międzynarodowy. BGK finansuje eksport i ekspansję zarówno do krajów określanych jako bezpieczne, jak i na rynki podwyższonego ryzyka, ale perspektywiczne. Oferta banku obejmuje finansowanie bezpośrednie dla polskiego eksportera i inwestora, importera polskich usług i produktów oraz dla banku importera.
Doradcą prawnym BGK przy transakcji była Kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Wzrost znaczenia Hiszpanii

Hiszpania od wielu lat należy do czołowej listy partnerów handlowych Polski. Zgodnie z danymi GUS w ostatnich latach wymiana towarowa z Hiszpanią pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym. W samym 2022 roku wyrażony w euro eksport towarów do Hiszpanii wzrósł o ponad 21%, a import o 9%. W konsekwencji Hiszpania stała się 10. partnerem handlowym Polski. Co istotne, Polska osiąga solidną nadwyżkę w wymianie towarowej. Świadczy to o rosnącym znaczeniu Hiszpanii jako jednego z ważniejszych kierunków eksportu polskich przedsiębiorców, ale też wskazuje na potencjał inwestycyjny pod kątem internacjonalizacji polskich firm. Według szacunków NBP na koniec 2021 r. wartość kapitału zainwestowanego przez polskie firmy w Hiszpanii wyniosła 680,1 mln PLN, co z pewnością w dalszej perspektywie również przełoży się na wzrost wymiany handlowej między krajami.
ŹRÓDŁOBGK