HSBC: Ekspansja zagraniczna to szansa na rozwój polskich firm. Ci, którzy spróbowali, nie żałują

Wejście na nowe rynki to najlepszy sposób na szybki rozwój polskich firm. Potencjał do ekspansji zagranicznej można znaleźć w niemal każdej branży. Polskie firmy, które zdecydowały się na podobny krok, bardzo zadowolone są z tej decyzji.

 – Te firmy nie są już zależne tylko od jednej gospodarki, a to zaleta nawet w przypadku tak dużej i tak dobrej gospodarki, jak polska – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor John Rendall, wiceprezes i dyrektor zarządzający HSBC Polska. – Widzimy również, że firmy, które umiędzynarodawiają swój biznes, w wielu przypadkach zdobywają w nowych krajach wiedzę, którą mogą potem spożytkować w innych krajach, w tym w swojej ojczyźnie, co zwiększa ich konkurencyjność. Kolejny powód dla którego warto umiędzynarodowić firmę, to status, który towarzyszy możliwości nazywania siebie międzynarodową firmą wobec klientów, dostawców czy pracowników.

Z badań Fundacji Kronenberga wynika, że co trzecia polska firma podjęła takie ryzyko i stara się odnieść międzynarodowy sukces. Ponad 90 proc. z nich jest zadowolonych z tej decyzji i rozważa ekspansje na kolejnych rynkach. Podobne spostrzeżenia mają przedstawiciele HSBC Polska, banku specjalizującego się we wspieraniu firm szukających nowych rynków.

Jak przekonuje wiceprezes i dyrektor zarządzający HSBC, ważne jest, żeby szefowie firm byli świadomi swoich przewag konkurencyjnych. Równie istotne jest to, żeby firmy przeprowadziły badania rynku, którym są zainteresowane. Firmy deklarują bowiem, że ważną częścią składową ich sukcesu jest odpowiednie połączenie ich wiedzy eksperckiej w firmie z lokalnym doświadczeniem i rozpoznaniem danego terenu.

 Nie można też zapominać o planowaniu finansowym. Często się zdarza, że osiągnięcie sukcesu zajmuje więcej czasu, niż przewidywano na początku, więc konserwatywne planowanie i zapewnienie sobie jakiegoś buforu finansowego to mechanizm, który działa w przypadku wielu firm.

HSBC oferuje pomoc polskim firmom, które myślą o tym, żeby umiędzynarodowić swój biznes, poprzez zapewnianie im finansowania. Bank ma oddziały na całym świecie, w 60 krajach, dzięki czemu finansowanie możliwe jest za pośrednictwem innej części grupy w kraju, w którym firma chce działać.

 Kolejny wkład, jaki możemy wnieść, to pomóc wyeliminować niektóre z czynników ryzyka związanych z działaniami transgranicznymi – podkreśla John Rendall z HSBC Polska. Umożliwiamy firmom kontrolowanie ich pieniędzy za granicą. Możemy dać dyrektorowi finansowemu, skarbnikowi czy głównemu księgowemu możliwość dowiedzenia się, gdzie w danym miejscu na świecie znajdują się pieniądze ich firmy i zarządzania tym, gdzie one się znajdują, oraz zarządzania płatnościami, tak aby mogli zachować część władzy przy lokalnych procesach realizacji płatności, nawet jeśli źródło jest za granicą.

źródło: Newseria