ING w Diversity IN Check

ING Bank Śląski ponownie w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, które przeprowadziło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Różnorodność i włączanie są wpisane w naszą organizację. Dbamy o wszystkie osoby pracujące w ING, myśląc o ich dobrostanie i komforcie pracy, a także budując organizację opartą na szacunku. W ING każdy znajdzie miejsce dla siebie – powiedział odbierając wyróżnienie Łukasz Nowak, Centre of Expertise Lead, reprezentant sieci pracowniczej Rainbow Lions w ING Banku Śląskim.

Diversity IN Check to narzędzie, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających, inkluzywnych organizacji. To badanie prowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w Polsce koordynuje Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej. Najnowsze zestawienie liderów zarządzania różnorodnością ogłoszono 21 maja br., podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

ING Bank Śląski jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej oraz w inicjatywy związane z różnorodnością i włączaniem.

ŹRÓDŁOING Bank Śląski