InvestEU – wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i zrównoważoną transformację, również z BGK

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK wzięła udział w Konferencji InvestEU – wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i sprawiedliwą transformację. InvestEU to program, którego celem jest uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji. Składa się z czterech filarów, a jednym z nich jest Fundusz InvestEU, oparty
na gwarancji UE. Oferuje on wsparcie zwrotne na realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i podwyższonym profilu ryzyka. Inwestycje do wsparcia muszą wpisywać się w co najmniej jedno z czterech okien polityki: zrównoważona infrastruktura, badania innowacje i cyfryzacja, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Program InvestEU składa się z czterech filarów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU, Portalu InvestEU, oraz działań łączonych. Budżet gwarancji Funduszu InvestEU wynosi 32,5 mld euro, z czego 26 mld zostało zaangażowane z budżetu UE. Zakłada się, iż powyższe środki gwarancyjne pozwolą na uruchomienie finansowania dłużnego, które docelowo ma zapewnić realizację projektów o łącznej wartości ok. 400 mld euro. Fundusz jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Polska będzie korzystać z doświadczenia zebranego podczas wdrażania tego planu, gdyż na tle innych krajów UE osiągnęła bardzo dobry wynik w jego wykorzystaniu.
Fundusz InvestEU zapewni wsparcie podmiotom, które mają siedzibę w kraju UE lub w innym kwalifikującym się do wsparcia kraju. O środki z Funduszu będą mogły ubiegać się między innymi spółki celowe, MŚP, spółki o średniej kapitalizacji, duże przedsiębiorstwa, jak również podmioty z sektora publicznego. Fundusz InvestEU został udostępniony w perspektywie 2021-2027 i będzie skupiał się na czterech obszarach, które odzwierciedlają kluczowe priorytety polityki UE:
  • Zrównoważona infrastruktura;
  • Badania, innowacje i cyfryzacja;
  • MŚP;
  • Inwestycje społeczne i umiejętności.
Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za operacje w ramach InvestEU w Europie, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: InvestEU to kluczowy program KE, EIF i naszego banku, w ramach którego Grupa EBI uruchamia bardzo potrzebne finansowanie na wsparcie przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury i środowiska w całej Europie. Łącząc fundusze publiczne z naszą wiedzą fachową i zdolnością do ponoszenia ryzyka, możemy skutecznie zmobilizować finansowanie inwestycji na dużą skalę, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wierzymy, że InvestEU będzie w tym trudnym czasie motorem napędowym gospodarki UE i wesprze transformację energetyczną, dynamiczny rozwój cyfryzacji i zielone projekty infrastrukturalne zarówno w Polsce jak i w Europie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager powiedziała: Cyfrowe i zielone przemiany są tak skuteczne, jak ludzie, którzy je przeprowadzają. Mamy więc jeden pilny priorytet: rozwijanie umiejętności. Dzięki specjalnemu obszarowi poświęconemu „inwestycjom społecznym i umiejętnościom” InvestEU zapewni wszystkim możliwości zdobycia umiejętności i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej w Europie, takie inwestycje są bardzo potrzebne.
Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział: W tym trudnym czasie, gdy Europa stoi przed kluczowymi wyzwaniami, program InvestEU, wspierany przez Komisję Europejską, będzie sprzyjał rozwojowi polskiej i europejskiej gospodarki. Cieszę się, że Europejski Fundusz Inwestycyjny – część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wdroży ten program i że europejskie firmy będą mogły korzystać z tego wsparcia.
Celem wydarzenia jest promocja Programu InvestEU, w realizację którego Polska aktywnie się angażuje. Liczymy na to, że dzięki wsparciu z Programu, w tym przede wszystkim finansowania z Funduszu InvestEU, uda się polskim firmom i samorządom zrealizować projekty, które przyczynią się do stworzenia gospodarki opartej na nowych technologiach i rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska. Wierzymy, że polskie podmioty gospodarcze będą bardzo aktywnie i skutecznie działać, wykorzystując doświadczenia, jakie zdobyły w ubieganiu się o wsparcie z środków oferowanych przez poprzednika Programu InvestEU – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z Grupą EBI i KE w tym zakresie – powiedział Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek.
Prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: Program InvestEU wpisuje się w misję BGK jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK podejmuje ciągłe działania, aby w najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby rynkowe w sytuacji dynamicznych zmian. Wdrażamy wiele programów krajowych i unijnych stanowiących kompleksową odpowiedź na aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Aby zapewnić sukces Programu InvestEU, musimy działać szybko i zdecydowanie. Zależy nam, aby nasze produkty ze wsparciem gwarancyjnym Komisji Europejskiej mogły zostać wykorzystane do wsparcia polskich przedsiębiorców jak najszybciej.
Z naszych badań wynika, że polski rynek finansowy ocenia instrumenty zaoferowane w ramach Programu InvestEU jako atrakcyjne wsparcie rozwoju oferty finansowej dla biznesu, szczególnie dla MŚP. Ponad połowa badanych zadeklarowała zainteresowanie współpracą w ramach Programu na rzecz swoich klientów. W okresie postępującego kryzysu ekonomicznego i rosnących wymogów kredytowych, rośnie  szczególnie znaczenie gwarancji ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Pierwsze polskie wnioski już trafiły do instytucji unijnych, a następne są w przygotowaniu. KPK wspiera polski rynek w dostępie do InvestEU – zachęca Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
ŹRÓDŁOBGK