Jak ma wyglądać obsługa Klientów Deutsche Bank Polska posiadających kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walutach innych niż złoty

Deutsche Bank Polska S.A. będzie obsługiwać kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty), tj.: kredyt mieszkaniowy i konsolidacyjny, pożyczkę hipoteczną oraz konsumpcyjną zabezpieczoną hipoteką, a także kredyty i pożyczki udzielone w złotych (o ile posiadają wspólne zabezpieczenie hipoteczne z udzielonymi w walucie innej niż złoty albo przewalutowanymi na złoty), wraz z ich zabezpieczeniami oraz produktami ubezpieczeniowymi (grupowymi i indywidualnymi, takimi jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie ryzyka utraty pracy, z wyłączeniem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych z linii db Inwestuj w Przyszłość).

Bez zmian pozostaną warunki umów produktów kredytowych Deutsche Bank Polska S.A., w tym marża obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Banku do Santander Bank Polska. W przypadku, gdy marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”), zachowana zostanie stawka obowiązująca na dzień włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska (tj. 9 listopada 2018 r.), niezależnie od tego, czy Klient będzie korzystać z wyżej wymienionych produktów w przyszłości. Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska S.A. Ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

Informacje o kredycie lub pożyczce dostępne są w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET, do którego można logować się już teraz (szczegółowe informacje na temat sposobu logowania w dokumentach i sekcji „Najczęściej zadawane pytania” zamieszczonych na: https://www.deutschebank.pl/integracja/kredyt-walutowy.html

Zmianie uległy już numery rachunków kredytowych oraz rachunków do wcześniejszej spłaty należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. Klienci zostali poinformowani o nowych numerach rachunków z wyprzedzeniem. Utrzymana zostanie automatyczna spłata raty z rachunku bieżącego (konta osobistego) przeniesionego do Santander Bank Polska, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. Spłata rat oraz wcześniejsza spłata należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. bez dodatkowych opłat będzie także możliwa we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska (z wyłączeniem placówek bezgotówkowych i partnerskich) oraz poprzez usługi Santander online – w tym drugim przypadku, pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska.

Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. oraz kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. możliwe będą poprzez kanały zdalne: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną, e-mail oraz nowy system Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET (Deutsche Bank Polska S.A. nie będzie posiadać sieci oddziałów).

ŹRÓDŁODeutsche Bank