Karty z tworzywa rPVC z recyklingu trafiają do klientów PKO Banku Polskiego

  • PKO Bank Polski z kartami płatniczymi wykonanymi z rPVC.
  • Nowo wydawane i wznawiane karty debetowe i kredytowe dla klientów PKO Banku Polskiego są zrobione z plastiku w 100 proc. pochodzącego z odzysku.
  • Pierwsze takie karty są już w portfelach klientów, a kolejne będą do nich trafiać w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Na koniec 2023 roku pierwsi klienci PKO Banku Polskiego dostali karty debetowe i kredytowe wykonane z PVC w 100 proc. pochodzącego z recyklingu (rPVC). Takie bardziej ekologiczne karty stopniowo, w miarę wyczerpywania zapasów „starych” kart poszczególnych rodzajów, zastępują karty wyprodukowane ze standardowego tworzywa PVC. W portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się 10 milionów kart płatniczych wydanych przez bank – jest to około 50 ton plastiku.

– Zaczynamy na masową skalę wydawać karty płatnicze wykonane z tworzyw z recyklingu. To ważny krok w rozwoju zrównoważonych płatności, które są zgodne z naszym przekonaniem i ze strategią banku. Wierzymy, że karty z tworzyw bardziej ekologicznych staną się nową normą na polskim rynku, już wiele razy zdarzało się, że PKO Bank Polski inspirował inne banki i wyznaczał rynkowe trendy rozwoju. I to nie wszystko – już w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać kolejnych innowacji w obszarze płatności, które poprawią wygodę i bezpieczeństwo płatności kartami w internecie i zarazem wesprą zieloną transformację, ponieważ docelowo zmniejszą liczbę plastikowych kart płatniczych, jakie mają w portfelach nasi klienci

– powiedziała Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski kontynuuje działania proekologiczne stopniowej zamiany kart plastikowych, wykonanych z tworzywa PVC, na karty z tworzyw z odzysku. Pierwszym krokiem, w połowie 2023 roku, było wydawanie kart kredytowych Przejrzystych wykonanych w 70 proc. z Ocean Plastic®, czyli z plastiku PET z recyklingu (tzw. rPET). Materiał pochodzi z przetwarzania plastikowych butelek odzyskiwanych ze środowiska naturalnego. Jeszcze przed końcem 2023 roku bank rozpoczął też wydawanie kart wykonanych z PVC w 100 proc. pochodzącego z recyklingu (rPVC). Wśród kart, wykonanych z rPVC, które zaczęły być wydawane w ubiegłym roku, są karty debetowe i kredytowe z bankowej galerii kart do wyboru, w tym karty z galerii Ekstraklasy, jak również karty debetowe Inteligo. W lutym i marcu bank rozpoczął wysyłanie kart debetowych z logo Visa wydawanych do Konta dla Młodych oraz kart dla klientów Bankowości Osobistej.

Obecnie wszystkie karty produkowane dla PKO Banku Polskiego są w swojej plastikowej części wykonywane z rPVC lub z tworzywa Ocean Plastic®. W przypadku rPVC w miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, używane jest PVC z odzysku (rPVC). Najczęściej jako materiał wykorzystywane są tu odpady przemysłowe np. pochodzące z branży opakowań i poligrafii. Jednocześnie te karty spełniają wszelkie odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa.

Nowe karty płatnicze PKO Banku Polskiego z tworzyw z odzysku, bardzo łatwo odróżnić od innych. Na rewersie karty jest napis „Wykonano w 100% z PVC z recyklingu” lub „Wykonano w 70% z Ocean Plastic®” wraz z symbolem recyklingu. W przypadku kart z Ocean Plastic®, zastosowanie maksymalnie 70 proc. tworzywa PET pochodzącego z recyklingu wynika ze specyfiki konstrukcji karty oraz wymagań technologicznych procesu jej produkcji i międzynarodowych norm określających jakość kart.

Zmiana kart na wykonane z bardziej zrównoważonych materiałów została już doceniona przez ekspertów – PKO Bank Polski w grudniu 2023 roku podczas konferencji „Future of Payments”, zorganizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa, został nagrodzony w obszarze „Zielone Oblicze Technologii” właśnie za karty płatnicze wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

Od 2021 roku PKO Bank Polski oferuje też swoim klientom możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona w kraju i na świecie za pomocą BLIKA zbliżeniowego, czyli całkowicie bez konieczności posiadania karty płatniczej. Aby korzystać z BLIKA zbliżeniowego, wystarczy tylko posiadać konto w PKO Banku Polskim z aktywną aplikacją IKO oraz telefon z systemem Android wyposażony w moduł NFC.

PKO Bank Polski wspiera też zrównoważony rozwój polskiej gospodarki

Pozytywny wpływ na środowisko poprzez wspieranie rozwoju projektów OZE jest jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 – bank chce wspierać transformację ESG w swoim otoczeniu biznesowym w polskim sektorze bankowym, angażując się w projekty szczególnie w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej.

Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła firmom nowego finansowania wspierającego projekty zrównoważone i transformacyjne na kwotę 2,2 mld złotych w 2023 roku. Przewagę w sektorze projektów OZE miały projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Na rynku finansowania OZE aktywne są także spółki z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, w szczególności PKO Leasing.

PKO Bank Polski finansuje również mniejsze inwestycje wspierające transformację, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców w całym kraju. Bank oferuje wspólnotom mieszkaniowym kredyt na realizację celów EKO. Ważnym elementem oferty jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację oraz remont budynków, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu wspólnoty mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli znacząco ograniczyć koszty modernizacji i poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Korzyści dla mieszkańców to m.in. lepszy komfort termiczny lokali mieszkalnych i części wspólnych, zmniejszenie zużycia energii, lepszy dostęp do infrastruktury ekologicznej np. ładowarek do samochodów elektrycznych, bardziej efektywny system gospodarki odpadami czy zrewitalizowane podwórka i place zabaw.

ŹRÓDŁOPKO Bank Polski