Kolejne gwarancje BGK dostępne w PKO Banku Polskim

  • PKO Bank Polski oferuje klientom biznesowym kredyty inwestycyjne z bezpłatnymi gwarancjami Ekomax od BGK, dzięki którym przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie w formie dopłaty – dotacji na spłatę części kapitału kredytu.
  • Z kolei gwarancje Biznesmax Plus są teraz dostępne także dla tych klientów banku, którzy chcą skorzystać z finansowania obrotowego z dopłatami do oprocentowania.
  • PKO Bank Polski wspiera firmy w rozwoju i zwiększaniu efektywności energetycznej, oferując atrakcyjne formy finansowania z dostępem do programów publicznych.

PKO Bank Polski poszerza swoją ofertę finansowania z gwarancjami BGK dla klientów biznesowych – teraz firmy mają możliwość zabezpieczenia kredytów obrotowych gwarancją Biznesmax Plus oraz kredytów inwestycyjnych gwarancją Ekomax. Dzięki temu firmy otrzymują ważne udogodnienie, które znacząco zwiększa dostępność finansowania i wspiera je w poprawie efektywności energetycznej.

– Cieszę się, że klienci biznesowi PKO Banku Polskiego mogą już korzystać z pełnej palety dostępnych gwarancji w ramach programu FG FENG. Dzięki tym rozwiązaniom zarówno finansowanie inwestycyjne, jak i obrotowe staje się bardziej dostępne i tańsze, a przedsiębiorcy zyskują większe bezpieczeństwo finansowe. To realna zachęta dla właścicieli firm, aby realizować projekty, które poprawią ich efektywność energetyczną oraz wesprą transformację cyfrową. W PKO Banku Polskim, oferujemy naszym klientom nie tylko dopasowane możliwości finansowania, ale także stabilność i pewność w zarządzaniu ich działalnością. To dla nas priorytet, aby wspierać rozwój biznesu w Polsce, a w szerszej perspektywie przyczyniać się do zwiększenia skali innowacyjności polskich przedsiębiorstw – mówi Radosław Hutnik, dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), dzięki której klient może otrzymać wsparcie w formie dopłaty – dotacji na spłatę części kapitału kredytu.
Gwarancja udzielana jest w formie pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, w maksymalnej wysokości 2,5 mln euro (równowartość w złotych) i maks. na 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna) oraz 10 lat (pomoc de minimis). Beneficjentami gwarancji są klienci MŚP. W ramach gwarancji Ekomax klient może uzyskać dopłatę do kapitału kredytu w wysokości 20 proc. Firma powinna przeznaczyć kredyt na projekt poprawiający jej efektywność energetyczną.
Z kolei gwarancja Biznesmax Plus jest teraz dostępna także dla tych klientów, którzy chcą skorzystać z finansowania obrotowego. Maksymalna kwota gwarancji to 2,25 mln euro (jej równowartość w złotych), która może zostać udzielona na 36 miesięcy w przypadku kredytu nieodnawialnego oraz 24 miesięcy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. Firma może skorzystać z dopłaty do oprocentowania 5 proc. w skali roku przez maks. 24 miesiące.
Bankowi doradcy firm zapewniają klientom wsparcie w procesie wnioskowania o kredyt, gwarancje i dopłatę. Cała procedura związana z udzieleniem gwarancji i dopłaty jest realizowana w banku.
Więcej informacji: https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/finansowanie/gwarancje-bgk/gwarancja-biznesmax-plus/
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski