Kolejne wzrosty w faktoringu

W II kwartale 2015 r. Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy na poziomie ponad 3,1 mld zł i odnotował wzrost 12,8% w porównaniu z wynikiem uzyskanym w drugim kwartale ubiegłego roku. Aktywa faktoringowe osiągnęły na koniec II kwartału rekordową wartość 1,649 mld zł.

Suma skupionych faktur łącznie w dwóch kwartałach 2015r. osiągnęła poziom blisko 6,2 mld zł. To daje Bankowi Millennium piątą pozycję na polskim rynku faktoringu, z 10% udziałem w rynku.

– Faktoring nadal pozostaje jedną z szybciej rosnących gałęzi sektora finansowego. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest dla wielu firm koniecznością, a dzięki faktoringowi możliwe jest przyspieszenie zapłaty i tym samym zabezpieczenie płynności. To pozwala firmom spokojnie skupić się na rozwoju biznesu. Dzisiejszy faktoring to też coraz lepsze rozwiązania IT, a klienci chętnie z nich korzystają. W chwili obecnej ok. 99% wszystkich klientów faktoringowych Banku Millennium korzysta z aplikacji internetowej umożliwiającej obsługę umów faktoringowych (WEB Faktor). – mówi Tomasz Domagalski, Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium.

Banku Millennium oferuje wiele rozwiązań faktoringowych dopasowanych do potrzeb zarówno mniejszych jak i większych firm. Poza klasycznym faktoringiem dostępne jest finansowanie dostawców w formie faktoringu odwrotnego czy produkty umożliwiające zabezpieczenie się przed ryzykiem braku płatności ze strony odbiorcy.

źródło: Bank Millennium