Konto Aktywni 50+ w BZ WBK

Bank Zachodni WBK klientom po 50 roku życia oferuje konto Aktywni 50+
z pakietem usług zdrowotnych i rabatów.

Prowadzenie Konta Aktywni 50+ jest darmowe, jeśli miesięcznie wpłynie na nie min. 1000 zł. Przy wpływach poniżej 1000 zł – kosztuje 3 zł. Jeśli wykonamy minimum pięć płatności bezgotówkowych opłata za kartę wynosi 1 zł miesięcznie. Dla posiadaczy karty Visa Electron Aktywni 50+ Bank Zachodni WBK oferuje bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Otwarcie Konta Aktywni 50+ jest do końca roku nagradzane kijkami do nordic walking.

Ogromną zaletą Konta Aktywni 50+ jest możliwość korzystania z pakietu świadczeń medycznych, dostępnego w ramach bezpłatnego ubezpieczenia Medical Assistance,
w którym ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Europ Assistance Holding S.A. Posiadacz Konta Aktywni 50+ może cztery razy w roku wezwać do domu lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarkę, cztery razy w roku zamówić dostawę środków opatrunkowych lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz dwa razy w roku zamówić transport medyczny do i ze szpitala. Po stronie ubezpieczyciela współpracującego
z Bankiem leży organizacja i pokrycie kosztów tych usług. Ponadto w ramach ubezpieczenia raz w roku dostępne są bezpłatnie: transport na komisję medyczną, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, pomoc domowa po hospitalizacji, organizacja opieki nad bliskim osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, a nawet organizacja rehabilitacji
i pomoc psychologa oraz wiele innych.

Dodatkowe informacje o Koncie Aktywni 50+: http://www.bzwbk.pl/konta-bankowe/konta-standardowe/konto-aktywni-50/konto-aktywni-50-konto-dla-seniora.html.

źródło: Bank Zachodni WBK