Kredyt hipoteczny z dopłatą dostępny w mBanku

Od 14 września klienci mBanku mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny z dopłatą w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Oferta będzie skierowana przede wszystkim do obecnych klientów.

Kto może skorzystać z programu?

Kredyt na preferencyjnych warunkach kierowany jest do osób, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat (warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba, która składa wniosek). Mogą z niego skorzystać zarówno małżeństwa jak i klienci prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ponadto wnioskodawcy nie mogą teraz lub w przeszłości posiadać innej nieruchomości mieszkalnej, ani kredytu hipotecznego, który zaciągnęli w ciągu ostatnich 3 lat. Ten warunek musi spełniać każdy kredytobiorca oraz osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe.

Cel kredytu hipotecznego w mBanku i maksymalna kwota

„Bezpieczny Kredyt” może zostać przeznaczony na pokrycie całości albo części wydatków na:

a) zakup prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie (rynek pierwotny lub wtórny),

b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie,

c) zakup działki i budowę na niej domu jednorodzinnego (w tym zakup działki z rozpoczętą budową i jej dokończenie),

d) budowę domu jednorodzinnego na działce posiadanej przez wnioskodawcę,

e) dokończenie rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego na działce posiadanej przez wnioskodawcę.

Maksymalna kwota o jaką może się starać osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe to 500 tysięcy złotych. Jeśli wnioskodawca prowadzi je wspólnie z małżonkiem lub w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – może liczyć na 600 tysięcy złotych kredytu.

Okres kredytowania

Minimalny okres, na jaki można wziąć kredyt z dopłatą wynosi 15 lat. Maksymalny okres kredytowania w mBanku to 35 lat.

Dopłaty przez pierwszych 10 lat

Dopłaty będą przysługiwać przez 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych. W tym czasie kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej w wariancie rat malejących. Po upływie 10 lat oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne, a raty na równe, chyba, że kredytobiorca zawnioskuje o utrzymanie dotychczasowej formuły spłaty.

Wkład własny

Wnioskodawca może ubiegać się o kredyt do wysokości bazowego LtV 80%. Oznacza to, że musi wnieść minimum 20 proc. wkładu własnego, ale nie więcej niż 200 tys. zł. Jeśli wkładem własnym jest działka to jej wartość wraz z kwotą kredytu nie może przekraczać miliona złotych.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie, zgodnie z ustawą, z uwzględnieniem wartości dopłat wyniesie 2 proc. plus marża banku. Aktywni klienci mBanku otrzymają oferty pomiędzy 2,15 proc. a 2,45 proc. A jeśli zdecydują się na budowę domu, który spełnia podwyższone kryteria energooszczędności, będzie to poniżej 2 proc. Z kolei osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były aktywnymi klientami mBanku po uwzględnieniu dopłat zapłacą od 3,5 proc. do 3,8 proc.

ŹRÓDŁOmBank