Kredyt z dopłatami ARiMR na skup zbóż i owoców miękkich od 1 września w Banku Pekao S.A.

Oferowany w Banku Pekao S.A. od 1 września kredyt skupowy ma za zadanie poprawić płynność finansową przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, jak również skupu owoców miękkich lub ich mrożenia. Dzięki dopłatom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprocentowanie wynosi kredytobiorcę jedynie 2 proc. w skali roku. Maksymalna kwota wszystkich preferencyjnych kredytów na skup zbóż i owoców miękkich dla jednego przedsiębiorcy nie może wynieść więcej niż 40 mln zł.

Produkt jest skierowany m.in. do przetwórców owocowych czy pośredników rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Pomoc ARiMR polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego najpóźniej do 15 października 2023 r.

– Bank Pekao S.A. sukcesywnie rozwija ofertę kredytową, która wspiera firmy w rozwoju ich działalności, również w okresach trudniejszych, takich jak pandemia COVID-19, czy też wojna w Ukrainie. Preferencyjny kredyt na skup zbóż i owoców miękkich jest kolejnym rozwiązaniem po Pożyczkach Płynnościowych POIR, czy też preferencyjnych liniach gwarancyjnych, które wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Cały czas poszerzamy naszą ofertę, aby móc na bieżąco odpowiadać na potrzeby naszych klientów, zarówno te indywidualne, jak i związane z panującą sytuacją gospodarczą – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 2 proc. w skali roku, pozostałą część pokrywa ARiMR. Wysokość wszystkich opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu.

Więcej informacji można uzyskać w Centrach Biznesowych MŚP Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej: https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/kredyt-na-skup-zboz-i-owocow-miekkich.html.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.