Kredyty hipoteczne w ING, w nowych ofertach specjalnych

ING Bank Śląski zaoferuje klientom kredyty hipoteczne w ofertach specjalnych od 26 czerwca do 6 sierpnia 2023 roku.

 W ofercie „Wakacje na swoim” klienci mogą wybrać:

  • wariant „łatwy start” bez prowizji za udzielenie i marżą na poziomie 2,39% (RRSO 8.84%);
  • wariant „lekka rata” z prowizją w wysokości 1,50% i marżą na poziomie 2,34% (RRSO 8,95%).

W ofercie “Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny” bank zaoferuje:

  • wariant bez prowizji za udzielenie i marżą na poziomie 2,34% (RRSO 8,77%).

Dla przypomnienia oprocentowanie kredytu opartego o oprocentowanie zmienne będzie składać się z:

  • wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana,
  • marży banku.

Oferty dotyczą także kredytów z okresowo stałą stopą oprocentowania. Szczegóły dostępne będą od 26 czerwca na stronie: https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/oferty-i-oprocentowanie-stale

Z ofert specjalnych mogą skorzystać klienci którzy:

  • planują wziąć kredyt w przedziale od 100 000 zł (włącznie) do 1 500 000 zł (włącznie);
  • posiadają lub założą konto w ING, na które co miesiąc wpłynie 2 000 zł;
  • zakupią ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego za pośrednictwem ING;
  • posiadają lub założą system bankowości internetowej Moje ING i wyrażą zgodę na weryfikację behawioralną, czyli dodatkowym zabezpieczeniem przed cyber oszustami – dotyczy wszystkich osób przystępujących do umowy kredytowej;
  • zapoznają się i zaakceptują postanowienia regulaminów ofert specjalnych.

Oferta “Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny” przeznaczona jest na budowę lub nabycie domu / lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego domu / lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, których roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie przekracza odpowiednio 57 kWh/m2/rok i 53 kWh/m2/rok.

Bank umożliwia sfinansowanie nieruchomości do 80% jej wartości. Oznacza to możliwość wniesienia przez klientów wkładu własnego w wysokości min. 20%.

Oferty są dostępne w procesie zdalnym, gdzie klient może złożyć wniosek o kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu. W trakcie rozmowy telefonicznej specjalista hipoteczny oszacuje zdolność kredytową i wyliczy wysokość raty. Specjalista pomoże również skompletować i wypełnić potrzebne dokumenty, które można przesłać online. Specjalista wspiera na każdym etapie wniosku kredytowego, a także informuje o decyzji kredytowej. Tym sposobem, do oddziału wystarczy przyjść tylko raz, aby podpisać umowę kredytową. Oferty dostępne są również w oddziałach banku i u partnerów sprzedaży.

Szczegóły ofert i regulaminy będą dostępne od 26 czerwca na stronie: https://www.ing.pl/lp/kredyt-hipoteczny

Wakacje na swoim – łatwy start

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.84%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Wakacje na swoim – łatwy start z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 28 lat i 9 miesięcy (345 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 823 536,64 zł, oprocentowanie zmienne 8.2246% w tym: wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana 5.8346% oraz marża 2,39%, całkowity koszt kredytu 523 536,64 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 508 986,95 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 10 310,40 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 3 758,29 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 333 miesięczne uśrednione raty kapitałowo-odsetkowych po 2 271,52 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 450 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-06-26 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Wakacje na swoim – lekka rata

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.95%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Wakacje na swoim – lekka rata z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 346 205,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 995 466,90 zł, oprocentowanie zmienne 8.17460 % w tym: wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana 5.83460 % oraz marża 2,34%, całkowity koszt kredytu 649 261,90 zł w tym: prowizja 5193.08 zł, odsetki 626 640,53 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 12 597,96 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 4 349,33 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 342 miesięczne uśrednione raty kapitałowo-odsetkowych po 2 582,18 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 519 307,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-06-26 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8.77%, dla kredytu budowlano hipotecznego w ofercie Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 420 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 218 907,45 zł, oprocentowanie zmienne 8.17460% w tym: wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana 5.83460% oraz marża 2,34%, całkowity koszt kredytu 798 907,45 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 777 617,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 15 523,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus 5 285,85 zł (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy), 336 miesięcznych rat uśrednionych po 3 133,64 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 630 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-06-26 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny przeznaczony jest na budowę lub nabycie domu / lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego domu / lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, których roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie przekracza odpowiednio 57 kWh/m2/rok i 53 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z oferty Kredytu hipotecznego na dom energooszczędny, na rynku wtórnym, jest przedstawienie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku lub części budynku, przed wydaniem decyzji kredytowej. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie umów dodatkowych (rachunek, ubezpieczenie, system bankowości internetowej) określonych w Regulaminie oferty dostępnym na stronie internetowej banku www.ing.pl

ŹRÓDŁOING Bank Śląski