Majstersztyk w inwestycjach – pakiet atrakcyjnej lokaty z oprocentowaniem 4% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank oferuje pakiet, w skład którego wchodzą atrakcyjnie oprocentowana lokata oraz fundusze inwestycyjne. W ramach pakietu połowa środków jest zdeponowana na lokacie o oprocentowaniu 4% w skali roku na okres 3 miesięcy. Druga połowa środków przeznaczana jest na nabycie wybranych przez Klienta jednostek  uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI, Investors TFI i Legg Mason TFI.

Oferta Deutsche Bank przeznaczona jest dla osób, które szukają rozwiązań oszczędnościowych o atrakcyjnym oprocentowaniu, a jednocześnie myślą o inwestowaniu wolnych środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje pakiet, który składa się z lokaty oraz funduszy inwestycyjnych. Proporcja podziału środków jest równa: połowa pieniędzy zostaje wpłaconych na 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 4% w skali roku, a druga połowa jest inwestowana w wybrane fundusze z oferty Skarbiec TFI (w tym Skarbiec JPMorgan), Investors TFI i Legg Mason TFI. Klient ma do wyboru 48 funduszy, a dodatkowo nie ponosi opłaty wstępnej za nabycie jednostek.

– Z badań Deutsche Bank wynika, że Polaków do zainwestowania w fundusze zachęca m.in. elastyczność produktu, czyli możliwość spieniężenia jednostek w dowolnym momencie, niska kwota minimalnej inwestycji, a także brak prowizji za zakup. Nasza oferta łączy w sobie wszystkie te cechy, a dodatkowo pomaga dywersyfikować oszczędności i stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. Jest to istotne, gdy oczekujemy potencjalnie wyższych zwrotów niż tylko w przypadku depozytów. Atrakcyjne oprocentowanie lokaty w pakietach stanowi zachętę do wypróbowania możliwości, jakie dają fundusze, które powinny stanowić składową długoterminowych portfeli inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych Deutsche Bank.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 1 tys. zł, przy zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Klient może skorzystać z więcej niż jednego pakietu. Oferta jest przeznaczona zarówno dla dotychczasowych, jak i dla nowych Klientów Deutsche Bank, którzy wpłacą nowe środki w okresie promocji, trwającej do 30 września br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

źródło: Deutsche Bank