mBank i KUKE będą wspólnie finansować krajowe inwestycje polskich eksporterów

Współpraca KUKE i mBanku umożliwia firmom korzystanie z atrakcyjnych kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami płatniczymi z przeznaczeniem na rozwój potencjału eksportowego.

mBank podpisał z KUKE umowę, dzięki której oferta banku wzbogaci się o kredyty dla eksporterów służące wzmocnieniu ich potencjału produkcyjnego i wykorzystujące płatnicze gwarancje ubezpieczeniowe. Zabezpieczają one bankowi do 80 proc. finansowania udzielanego na realizowaną w Polsce inwestycję.

– Współpraca z KUKE pozwala naszym klientom się rozwijać. Gwarancje umożliwiają obniżenie ryzyka, dzięki czemu możemy udzielać większej liczby kredytów – powiedział Adam Pers, wiceprezes mBanku. -Dzięki temu klienci będą mogli  zwiększyć inwestycje i poszerzyć bazy kontrahentów zagranicznych. To kluczowe w czasie spowolnienia gospodarki i globalnego handlu. Doświadczenia historyczne pokazują, że polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze odnajdują się w trudnych czasach.

Gwarancje spłaty finansowania inwestycyjnego dla eksporterów są istotnym elementem kompleksowego systemu wsparcia eksportu KUKE składającego się z nowatorskich instrumentów oferowanych jedynie przez nieliczne agencje kredytów eksportowych na świecie. Część rozwiązań, jak gwarancje dla finansowania inwestycyjnego czy obrotowego, wspierają eksporterów za pośrednictwem bankowych instrumentów kredytowych. Do innych najczęściej wykorzystywanych przez eksporterów narzędzi można zaliczyć gwarancje spłaty zobowiązań wobec dostawców, które są przydatne w poszukiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia, jak też gwarancje finansowania łańcucha dostaw, pomagające m.in. pozyskiwać w bankach i firmach faktoringowych dodatkową płynność.

– Niepewność rynkowa spotęgowana najpierw pandemią, a potem wojną w Ukrainie utrudnia podejmowanie przedsiębiorcom decyzji o inwestycjach i zniechęca instytucje finansowe do ich kredytowania. Nasze nowe instrumentarium, odpowiadając zarówno na wyzwania po stronie banków, jak i eksporterów, pojawiło się więc w odpowiednim momencie. Dzięki niemu w ubiegłym roku firmy pozyskały kilka miliardów złotych dodatkowych kredytów. Cieszymy się, że do grona banków je oferujących dołącza mBank, który jest jednym z liderów rynku finansowania handlu. Obecny dołek koniunktury w globalnej gospodarce warto wykorzystać do dokonania inwestycji, które posłużą zwiększeniu skali ekspansji międzynarodowej w przyszłości. Dając realne i atrakcyjne wsparcie, to rozwiązanie może też zachęcić zagraniczne firmy do przeniesienia produkcji do Polski, np. w związku z planami uczestniczenia w odbudowie Ukrainy – podkreślił prezes KUKE Janusz Władyczak.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami, lub planują działalność na rynkach międzynarodowych. Oznacza to, że projekt powinien być realizowany przez firmę, której suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów z tych samych wybranych okresów lub inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport. Można również objąć gwarancją finansowanie już trwającej inwestycji, co pozwoli eksporterowi na zwiększenie jego zdolności kredytowej w mBanku. Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, którego kwota nie może być niższa niż 5 mln zł.

Instrumenty KUKE budują większą zdolność finansową przedsiębiorstwa i mają pozytywny wpływ na jego relacje z bankami finansującymi i wykonawcami, co umożliwia znaczący wzrost skali działalności. Z oferty KUKE skorzystało już wiele spółek z różnych sektorów, od motoryzacyjnego i stalowego, poprzez branżę spożywczą i chemiczną, aż po przemysł okrętowy.

ŹRÓDŁOmBank