mBank zdobywa wyższe oceny w indeksie Bloomberg Gender-Equality

W globalnym indeksie Bloomberg Gender-Equality (GEI), który wyróżnia spółki giełdowe aktywnie wspierające wyrównywanie szans w pracy, mBank uzyskał znaczący wzrost ocen w obszarze równego wynagradzania kobiet i mężczyzn oraz inkluzywnej kultury pracy. Bank stale rozwija działania na rzecz wzmocnienia kultury różnorodności i inkluzywności.

W tym roku mBank po raz trzeci znalazł się w indeksie Bloomberg Gender-Equality (GEI). Niezależni eksperci wysoko ocenili działania banku w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Uzyskana w tym obszarze ocena jest o 11,8 pkt. wyższa niż rok wcześniej i wynosi 94,1 pkt. Wyraźny wzrost, o 6,7 pkt., mBank osiągnął także w kategorii inkluzywnej kultury pracy.

Dużą satysfakcję sprawia nam, gdy widzimy, że podejmowane przez nas działania zostają docenione przez niezależnych, globalnych ekspertów. To dla nas dodatkowe potwierdzenie, że to co robimy zbliża nas do celu, że nie tylko wybraliśmy słuszny kierunek, ale także, że jesteśmy na właściwej drodze – mówi Agnieszka Kowalska, pełnomocniczka zarządu mBanku ds. różnorodności. – W ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy politykę różnorodności i inkluzywności, która określa zasady i praktyki dotyczące tego, jak tworzymy i utrzymujemy zróżnicowane miejsce pracy a także wyznacza cele na najbliższe lata – dodaje.

Dzięki zarządzaniu różnorodnością dążymy do tego aby mBank był miejscem pracy, w którym każdy czuje się dobrze, jest szanowany, rozwija się zawodowo oraz pozytywnie zaangażowany angażuje w rozwój banku. Zależy nam na zapewnieniu równych szans wszystkim naszym pracownikom. Ważnymi aspektami, na których się aktualnie koncentrujemy, są wzmacnianie świadomość różnorodności i korzyści z niej wynikających wśród pracowników, zadbanie o neutralność płciowa prowadzonych procesów, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu.

Od września 2022 roku bank prowadzi wewnętrzne szkolenia o różnorodności i inkluzywności, w których do tej pory wzięło udział już 1700 osób. Zagadnienia te zostały także wprowadzone jako nowy moduł w szkoleniu dla nowych menedżerów i menedżerek. Dotyczy on zarządzania różnorodnością i inkluzywnych praktyk, w tym tego, jak stosować włączającą komunikację oraz unikać nieświadomych uprzedzeń. Stale prowadzimy szkolenia z zakresu zapobiegania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i innych zrachowaniom nieakceptowalnym.

Z inicjatywy pracowników powstała grupa ambasadorów różnorodności, która współtworzy naszą strategię zarządzania różnorodnością, wspiera w realizowanych działaniach oraz szerzy wiedzę o włączających praktykach i korzyściach z ich stosowania w organizacji. Regularnie w komunikacji adresowanej do pracowników bank przybliża wielowymiarowość tej tematyki.

mBank prowadzi także program dla rodziców „Witaj mamo, witaj tato”, którego celem jest promowanie partnerskiego rodzicielstwa, wspieranie osób wracających po urlopie rodzicielskim, a także obalanie stereotypów dotyczących zaangażowania ojców i kariery kobiet.

Poziom zarządzania różnorodnością w mBanku został oceniony w badaniu Diversity IN Check. mBank znalazł się na liście firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce. Listę przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności, której sygnatariuszem mBank jest od 2018 roku.

Indeks Bloomberg GEI analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. Równość płci w środowisku pracy mierzona jest w pięciu obszarach: kobiece przywództwo i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg. mBank jest jedną z 484 spółek z 45 krajów, które zostały wyróżnione w tegorocznej edycji indeksu.

 

ŹRÓDŁOmBank