Najnowsze dane o sprzedaży firm pożyczkowych – BIK

W czerwcu 2023 r. firmy pożyczkowe przyznały łącznie 757,3 tys. nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł. Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 1 431 zł i była o 38,3% niższa od średniej wartości pożyczki z czerwca 2022 r.
W pierwszym półroczu 2023 r. firmy pożyczkowe przyznały 2,326 mln pożyczek na łączną kwotę 5,309 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. było ich o 32,0% więcej w ujęciu liczbowym oraz na wartość wyższą o 20,9%. 

W czerwcu br. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 757,3 tys. nowych pożyczek o wartości 1,188 mld zł. W porównaniu do czerwca 2022 r. było ich o (+133,4%) więcej, a ich wartość wzrosła o (+46,0%).

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, najwyższą dynamiką wzrostu w czerwcu 2023 r. charakteryzowały się pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł. Odnotowały one wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+336,3%), jak i wartościowym (396%).

Pożyczki niskokwotowe do 1 tys. złotych stanowiły 65,6% łącznej liczby udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu 2023 r. Ich udział wartościowy wynosił 20%.

Najsłabiej wypadły pożyczki na wysokie kwoty, tj. powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich więcej o (+15,0%) na wartość wyższą o (+12,5%). Pożyczki te stanowiły 5,8% liczby oraz 34,4% wartości pożyczek udzielonych w pierwszym półroczu 2023 r.

Średnia wartość nowo udzielonej w czerwcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 1 431 zł i była o 38,3% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w czerwcu 2022 r.

– Obecnie rynek pożyczek pozabankowych niewątpliwie odnotowuje wzrosty z dwóch powodów, ,tj. regulacyjnego i rynkowego. Czerwcowa sprzedaż firm pożyczkowych zwyżkuje w dużym stopniu w następstwie wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w wyniku której z dniem 18 maja br. zaraportowały transakcje firmy, które rozpoczęły współpracę z BIK. Równocześnie, firmy dotychczas współpracujące z BIK, przekazały transakcje wcześniej nieraportowane. Druga przyczyna popytu na pożyczki wynika z potrzeby szybkiego finansowania bieżących potrzeb w czasach wciąż wysokiej inflacji i drożyzny – wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

W pierwszym półroczu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2,326 mln pożyczek – więcej o (+32,0%) w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r., na łączną kwotę 5,309 mld zł (+20,9%).

ŹRÓDŁOBIK