Nowe skrzydło Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oficjalnie otwarte

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS) przyjmuje pacjentów w nowo otwartym skrzydle szpitala. Są w nim m.in. oddziały kardiologii, chorób cywilizacyjnych i mechanicznego wspomagania krążenia. Otwarto pracownie hemodynamiki, laboratoria i dobrze wyposażoną izbę przyjęć. Oficjalnej inauguracji nowej części szpitala towarzyszył uroczysty koncert zorganizowany przez Fundację BGK. Głównym motywem wydarzenia było serce i wdzięczność kierowana do wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania tej ważnej inwestycji.

Pierwszy taki szpital w Polsce

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu istnieje od 1984 roku. To miejsce nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dla dorosłych i dzieci. To wiodący w Polsce szpital wysokospecjalistyczny w obszarze badań klinicznych podstawowych i wdrożeniowych. Powstanie SCCS to efekt pracy pionierów zabrzańskiej kardiologii i kardiochirurgii: prof. Stanisława Pasyka, prof. Zbigniewa Religi, prof. Mariana Zębali czy dr Lili Goldstein. – Z uwagi na znaczący i liczący się zarówno w kraju, jak i zagranicą potencjał naukowy, medyczny i dobrze zorganizowaną bazę kliniczną, nasz szpital odpowiada standardom obowiązującym w Europie Zachodniej – podkreśla prof. Piotr Przybyłowski, dyrektor medyczny oraz koordynator Oddziału Kardiochirurgii SCCS.

Kampania „Twoje tak ma moc”

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wspiera w działaniach Fundacja BGK im. J.K Steczkowskiego. Jej jedynym fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
– Ważną częścią misji naszego banku jest zaangażowanie społeczne. BGK aktywnie uczestniczy w inicjatywach dobroczynnych, takich jak wsparcie polskiej transplantologii dziecięcej. Poprzez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego przekazaliśmy prawie milion złotych na budowę i wyposażenie oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej wraz z oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
 – Dofinansowaliśmy rozbudowę szpitala i zakup nowoczesnego sprzętu, który jest narzędziem dla lekarzy w codziennej pracy, w ratowaniu życia. Jak jednak wiemy, czasami to nie wystarczy. Ogromnym wyzwaniem jest brak wiedzy na temat transplantacji. Szczególnie trudnym tematem wydają się być przeszczepy u dzieci. Dlatego skupiliśmy się także na budowaniu świadomości wokół tego trudnego tematu – mówi Renata Kościelniak, prezes Fundacji BGK.
– Zaczęliśmy od serca, misia i ściany szpitala. Tam powstał mural wykonany przez zaproszonego przez nas artystę Wojciecha Brewkę – miś, który tuli anatomiczne serce stał się symbolem wieloetapowej kampanii społecznej „Twoje tak ma moc”. Nie sądziliśmy, że nasza akcja prowadzona wspólnie z SCCS, będzie miała tak duży zasięg – dotarła bezpośrednio do ponad 7 mln odbiorców – podkreśla Renata Kościelniak.

Koncert „Moje serce to jest muzyk”

Misją SCCS jest „ratować, leczyć, dawać nadzieję…”. Nie byłoby to możliwe bez dostępu do najbardziej innowacyjnych technologii. Choć – jak podkreślają przedstawiciele szpitala – o utrzymującej się w kraju od ponad 35 lat wysokiej pozycji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu decyduje bardzo wiele czynników, to najważniejszymi z nich są ludzie. Życzliwi i kompetentni, świetnie wyszkoleni w kraju i zagranicą lekarze, troskliwe pielęgniarki oraz cały personel medyczny i administracyjny, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. – Właśnie tym wszystkim ludziom, pracownikom szpitala oraz przedstawicielom organizacji i firm, którzy zaangażowali się w działania na rzecz zabrzańskiego centrum chcieliśmy podziękować, zapraszając ich na wyjątkowe wydarzenie. Jego głównym tematem było oczywiście serce, ale tym razem w artystycznej, muzycznej interpretacji – mówi prezes Fundacji BGK.
W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, 3 października odbył się koncert „Moje serce to jest muzyk”, podczas którego wystąpili: Kamil Bednarek, Natalia Niemen, Ania Rusowicz, Krzysztof Kiljański, Danuta Błażejczyk oraz Monika Borzym.

Światowe osiągnięcia

W SCCS rocznie wykonuje się ponad 1500 operacji serca u dorosłych i dzieci, w tym bardzo wiele technikami małoinwazyjnymi. Co roku szpital przyjmuje około 15 tys. pacjentów. Specjaliści Śląskiego Centrum Chorób Serca przeprowadzają pełen profil kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz wszystkich typów operacji kardiochirurgicznych przeprowadzanych na świecie. Wykonują rocznie ponad 12 tys. inwazyjnych procedur kardiologicznych. W SCCS prowadzony jest również jeden z większych w Europie programów leczenia niewydolności krążenia, a także – na najszerszą w Polsce skalę – program transplantacji serca, płuc oraz serca i płuc u dorosłych i dzieci. Program ten dzięki determinacji i ogromnemu poświęceniu zespołu konsekwentnie rozwija się, systematycznie zwiększając liczbę transplantacji. Od początku działalności centrum do końca 2021 roku wykonano tu 1401 transplantacji serca i 294 transplantacje płuc.
– Uzyskanie tak dobrych wyników leczenia nie byłoby możliwe bez dostępu do najbardziej innowacyjnych technologii. Najnowocześniejsza aparatura medyczna sprawia, że diagnostyka i terapia stają się coraz bardziej skuteczne i bezpieczne dla chorego, co wpływa także na poprawę jakości jego życia. Śląskie Centrum dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia, zgromadzonym środkom własnym, programom z Unii Europejskiej, a także hojności sponsorów, mogło wyposażyć swoje oddziały i pracownie w taki właśnie sprzęt. Mogło otworzyć nowy pawilon – tłumaczy prof. Piotr Przybyłowski.
ŹRÓDŁOBGK