Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – tworzenie indywidualnych planów naprawczych

Ochrona Skarbu Państwa i konsumentów przed konsekwencjami upadku instytucji finansowych, to nadrzędny cel wyznaczony w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja, która stanowi część Dyrektywy Bank Recovery & Resolution, wprowadza system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – tworzenie indywidualnych planów naprawczych, podczas którego omówimy zmiany wynikające z nowelizacji. Nasi Eksperci poruszą kwestię nałożenia na instytucje finansowe szeregu nowych wymogów, m.in. obowiązek przygotowywania indywidualnych planów naprawczych oraz zmianę zasad wnoszenia składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kompleksowo omówiona zostanie również pozycja instytucji nadzorczej, jaką jest BFG, oraz jej nowe obowiązki – analiza informacji i współpraca z KNF.

Warsztat odbędzie się 17-18 listopada 2016r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Główne zagadnienia:

 • Powstanie indywidualnego planu naprawczego Recovery, który przewidziany jest w dyrektywie BRR oraz w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • Konstruowanie indywidualnego planu naprawy
 • Działania, które podejmowane są po przygotowaniu planu naprawy
 • Resolution – narzędzia, organizacja oraz uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dyrektywa MREL – nowe reguły wyznaczania wymogów kapitałowych
 • Nowe bufory kapitałowe przewidziane w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym

Prowadzący:

 • Mateusz Boguta – Finalyse
 • Joanna Mamczur – Kancelaria Adwokacka Joanna Mamczur
 • Daniel Popek – Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright
 • Artur Mojecki – Finalyse
 • Tomasz Rogalski – Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright
 • Monika Swaczyna – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Kontakt:

Paulina Kaczmarek

Kierownik w Dziale Produkcji

Starszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 31

E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

ŹRÓDŁOMMC Polska