Obligacje miasta Łódź zadebiutowały na GPW. Bank Pekao S.A. był współorganizatorem emisji

Obligacje miasta Łódź zadebiutowały na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu wprowadzono obligacje o wartości ponad 764 mln zł, które zostały wyemitowane w grudniu 2023 r. Agentem emisji trzech serii obligacji o wartości nominalnej 254,7 mln zł był Bank Pekao SA, który od lat wspiera Łódź w pozyskiwaniu funduszy na rozwój.

Miasto Łódź jest 1️28. emitentem na rynku Catalyst oraz pierwszym debiutem na tym rynku w 2024 roku. Środki z obligacji zostaną przeznaczone na miejskie inwestycje.

– To już kolejna odsłona współpracy między Łodzią a Bankiem Pekao, z której jestem bardzo dumny. Obligacje komunalne, dzięki którym można finansować miejskie inwestycje, to doskonały instrument do rozwoju miasta. Jestem przekonany, że środki trafią na prorozwojowe projekty zwiększające atrakcyjność Łodzi i poprawią standard życia mieszkańców – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Łódź wypływa na szerokie wody rynku kapitałowego. Finansowanie rozwoju miasta z wykorzystaniem GPW to klasyczne rozwiązanie „win-win” zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów. Gratulujemy miastu ambitnych decyzji i cieszymy się, że Bank Pekao mógł być częścią tego sukcesu – powiedziała Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao.

Łódź jest czwartym pod względem liczby mieszkańców miastem Polski. Budżet Łodzi jest też czwartym co do wielkości wśród miast na prawach powiatu. Na rok 2024 zamyka się kwotą blisko 6 mld zł.

Bank Pekao prowadzi obsługę bieżącą budżetu miasta Łódź oraz wszystkich jego 370 jednostek w okresie od stycznia 2022 do grudnia 2025. Bank Pekao finansuje bezpośrednio budżet miasta w formie emisji obligacji, a także kredytów długoterminowych. W ramach przetargu udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym na 200 mln zł. Dodatkowo bank finansuje realizowane przez spółki miejskie projekty infrastrukturalne.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.