Oferta BGK dla ciepłowni: gwarancja płynnościowa i kredyt obrotowy

Większe zapotrzebowanie w Europie na surowce energetyczne, szczególnie na węgiel, spowodował wzrost ich cen. Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce mierzą się z wyzwaniem, aby zabezpieczyć odpowiednie ilości surowca przed nadchodzącą zimą. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie dwa produkty, które pozwolą poprawić sytuację finansową ciepłowni: gwarancję płynnościową oraz kredyt obrotowy.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, import surowców energetycznych z Rosji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej został całkowicie wstrzymany lub częściowo ograniczony. Nałożone embargo oraz polityka surowcowa Rosji spowodowała znaczne zachwiania na rynku paliw skutkujące historycznie wysokimi wzrostami cen. Z tym wyzwaniem przed nadchodzącą zimą muszą mierzyć się przedsiębiorstwa energetyczne, m.in. ciepłownie, które dostarczają ciepło do budynków mieszkalnych, ale też instytucji publicznych, takich jak szpitale czy szkoły.

BGK posiada w swojej ofercie dwa rozwiązania, które mogą poprawić płynność finansową przedsiębiorstw. Pierwszym z nich jest gwarancja płynnościowa. Jest ona zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez bank komercyjny (lista banków) i przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych. Jest to rozwiązanie dla średnich i dużych firm, w tym także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mogą sfinansować tym kredytem zakup surowców na sezon grzewczy. Maksymalna kwota kredytu to 250 mln zł, z czego gwarancja BGK obejmuje do 80 proc. tej kwoty (200 mln zł).

Bank komercyjny może udzielić kredytu zabezpieczonego gwarancją na maksymalny okres 39 miesięcy. Wszystkie formalności związane z kredytem są realizowane w banku kredytującym.

Więcej informacji na temat gwarancji płynnościowej znajduje się tutaj.

Drugim produktem jest kredyt obrotowy udzielany przez BGK dla koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych, których działalność w całości lub w przeważającej części jest związana z wytwarzaniem ciepła. Ramowe zasady udzielania kredytu zostały określone w ustawie o dodatku węglowym z 5 sierpnia br. oraz Regulaminie udzielania kredytów w ramach linii kredytowej dostępnym na stronie BGK (link). Kredyt obrotowy BGK może być przeznaczony na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła do budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Celem kredytu może być więc w szczególności:

  • finansowanie lub refinansowanie zakupu węgla kamiennego, innych paliw i surowców, które wykorzystywane są do wytworzenia energii,
  • finansowanie zakupu uprawnień do emisji CO2.

Przedsiębiorstwa energetyczne mogą ubiegać się o kredyt w BGK tylko w przypadku, kiedy bank komercyjny nie udzielił im finansowania na cele wymienione w ustawie, a w szczególności kredytu zabezpieczonego gwarancją płynnościową BGK, o której mowa powyżej. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł, a data ostatecznej jego spłaty nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2024 r. Zabezpieczeniem kredytu obrotowego BGK jest poręczenie odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego lub właściciela kredytobiorcy.

„Jako polski bank rozwoju na bieżąco reagujemy na wyzwania, z którymi mierzą się polskie firmy. Dla przedsiębiorstw ciepłowniczych przed nadchodzącą zimą kwestią kluczową jest zakup odpowiedniej ilości surowców energetycznych, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej, w szczególności dla gospodarstw domowych i jednostek użyteczności publicznej. BGK jest jedynym bankiem w Polsce, który oferuje dwa produkty poprawiające płynność finansową ciepłowni. Te działania wpisują się w program modelu biznesowego naszego banku – Bezpieczeństwo strategiczne – którego jednym z celów jest zapewnienie stabilności dostaw energii w Polsce” – mówi Joanna Smolik, dyrektor programu Bezpieczeństwo strategiczne w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji na temat kredytu obrotowego dla przedsiębiorstw energetycznych znajduje się tutaj.

Program Bezpieczeństwo strategiczne to jeden z ośmiu programów modelu biznesowego BGK, poprzez które bank realizuje swoją strategię. Działania programu mają pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju w sposób zrównoważony. Program obejmuje także bezpieczeństwo obronne oraz cyfrowe.

ŹRÓDŁOBGK