Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z czerwca.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lipcu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Na rynku finansowym nie zaszły zmiany uzasadniające korekty w ofercie obligacji oszczędnościowych. Utrzymaliśmy więc oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych w lipcu na poziomie z zeszłego miesiąca komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

 

Od 1 lipca br. do 31 lipca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
Rodzaj obligacji Skarbu Państwa        Szczegóły oferty
Obligacje dwuletnie DOS0717 Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna emisji to 1 mld złotych.
Obligacje trzyletnie TOZ0718 Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 2,10% (odsetki naliczane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych). Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa odsetkowa wyliczana jest w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M oraz mnożnika wynoszącego 1,00. Łączna wartość nominalna oferowanych w tej emisji obligacji to 500 mln złotych.
Obligacje czteroletnie COI0719 Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,30% (odsetki naliczane są w czterech rocznych okresach odsetkowych). W kolejnych latach marża jest stała i wynosi 1,25%. Łączna wartość nominalna emisji to 500 mln złotych.
Obligacje dziesięcioletnie EDO0725 Oprocentowanie wynosi 2,50% w pierwszym roku oszczędzania (odsetki naliczane są w dziesięciu rocznych okresach odsetkowych). Marża w kolejnych latach jest stała: 1,50%. Łączna wartość nominalna emisji wynosi 500 mln złotych.

Od 25 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

źródło: Ministerstwo Finansów