Oszczędzanie na 7 proc. z Bankiem Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. kontynuuje atrakcyjną ofertę depozytową dla klientów indywidualnych. W październiku br. na lokatach oraz kontach oszczędnościowych można zyskać nawet 7 proc. w skali roku.

„Październik miesiącem oszczędzania” to idea, która od wielu lat, w miesiącu październiku, promuje wśród Polaków korzyści płynące z oszczędzania wolnych środków m.in. na lokatach bankowych. Bank Pekao S.A. nie zapomina o tej tradycji, czego wynikiem jest najnowsza odsłona oferty depozytowej banku zapewniająca atrakcyjne warunki do lokowania wolnych środków przez nowych i obecnych klientów banku.

– Mimo spadku stawek na rynku międzybankowym oraz rozpoczętych we wrześniu obniżek podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Bank Pekao chce pozostać liderem jeśli chodzi o atrakcyjność oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na utrzymanie w październiku stawki 7 proc. na kilku rodzajach lokat i kont oszczędnościowych cieszących się największym zainteresowaniem klientów. Atrakcyjna oferta depozytowa wspiera również ideę, zgodnie z którą „październik tradycyjnie jest miesiącem oszczędzania”, a wysokie oprocentowanie jest niewątpliwie w tym przypadku mocnym argumentem za rozpoczęciem oszczędzania z Bankiem Pekao właśnie w tym miesiącu – podkreśla Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Od 2 października br. dostępna jest w banku nowa edycja Lokaty z Żubrem II. Oferta jest skierowana do klientów, którzy nie wypełnili w banku Kwestionariusza preferencji potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności (kwestionariusza MIFID). Klient, który wypełni kwestionariusz MIFID będzie mógł otworzyć Lokatę z Żubrem II na 7 proc. w skali roku na 3 miesiące do kwoty 50 tys. zł.

Z kolei od 10 października br. zostanie udostępniona lokata Bankuj z Pekao II również z atrakcyjnym oproc. 7 w skali roku na 3 miesiące do 50 tys. zł. Ta oferta z kolei jest dedykowana klientom, którzy otworzyli w br. w banku swoje pierwsze Konto Przekorzystne i nie rozpoczęli jeszcze aktywnego z niego korzystania. Bank umożliwi założenie nowej lokaty klientowi, który aktywuje kartę debetową do ww. konta oraz wykona 3 transakcje na min. 500 złotych.

Lokatę z Żubrem II można założyć w bankowości mobilnej PeoPay, w serwisie internetowym Pekao24, jak również tradycyjnie w oddziałach banku. Z kolei Lokata Bankuj z Pekao II będzie dostępna dla klientów do założenia wyłącznie w kanałach zdalnych. Obie lokaty będą dostępne w ofercie banku do 30 listopada br.

Jednocześnie Bank Pekao przypomina, że w październiku nadal oferuje jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku promocji 7 proc. w skali roku przez 5 miesięcy do 100 tys. zł na Kontach Oszczędnościowych lub do 200 tys. zł na Kontach Oszczędnościowych Premium. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak również klienci banku z niskimi aktywami.

Więcej informacji na stronach:

Lokuj z Żubrem – Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe – Bank Pekao S.A.

Oszczędzam i inwestuję – Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.