Pięć nagród Alfa 2023 dla Pekao TFI

Pekao TFI zdobyło aż pięć nagród Alfa 2023 przyznawanych przez Analizy Online. To rekordowa liczba zdobytych przez TFI nagród i kolejny rok, kiedy fundusze Pekao TFI zostały nagrodzone Alfami.

– Cieszymy się, że praca zespołu zarządzających została doceniona tak licznymi nagrodami Alfa 2023 – komentuje Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami – Przyznawane przez uznaną firmę – Analizy Online – to jedne z najważniejszych trofeów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Ustanowiliśmy absolutny, historyczny rekord w liczbie zdobytych w jednej edycji Alf”.

Pekao TFI zdobyło nagrodę główną Alfa 2023 w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” oraz nagrodę w kategorii „Najlepsze fundusze PPK”.

Nagrody Alfa 2023 otrzymały także subfundusze:

  • Pekao Stabilnego Wzrostu w kategorii „stabilnego wzrostu”,
  • Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 w kategorii „polskich papierów dłużnych długoterminowych”,
  • Pekao Dłużny Aktywny w kategorii „polskich papierów skarbowych długoterminowych”.

Ponadto subfundusze Pekao TFI zdobyły wyróżnienia Alfa 2023:

  • Pekao Dynamicznych Spółek w kategorii „akcji polskich małych i średnich spółek”,
  • Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pekao Obligacji Plus w kategorii „polskich papierów dłużnych długoterminowych”.

– Nagroda Alfa 2023 dla Pekao TFI w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych” to wyraz uznania dla całego zespołu Pekao TFI. Na uwagę zasługuje również najmłodsza – tegoroczna Alfa – dla Pracowniczych Planów Kapitałowych, która nie tylko propaguje ten powszechny i coraz bardziej popularny sposób oszczędzania Polek i Polaków, ale również pokazuje, że wiele firm „robi to dobrze”, czyli skutecznie i odpowiedzialnie zarządza pieniędzmi uczestników PPK. Wszystkie zdobyte nagrody są dla nas niezwykle cenne i tylko motywują nas do dalszej wytężonej pracy” – dodaje Jacek Babiński.

W ubiegłorocznej edycji dwa fundusze Pekao TFI zdobyły nagrody Alfa 2022 a pięć funduszy otrzymało wyróżnienia. Wyróżniono również Pekao TFI w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych”.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.

Pekao TFI S.A. prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości 25 mld zł (31.01.2024 r.), zgromadzonymi w ponad 40 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje ponad 480 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.