Piotr Konieczny na czele Obszaru Finansów Banku BNP Paribas

Od 1 września br. Piotr Konieczny objął stanowisko Chief Financial Officera oraz wiceprezesa zarządu Banku BNP Paribas. W nowej roli będzie odpowiedzialny za Pion Rachunkowości Finansowej, Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami, Departament Zarządzania Kapitałowego, Departament Podatkowy, Departament Drugiej Linii Obrony Obszaru Finansów i Tribe Danych.

Piotr Konieczny ma ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe zdobywane na stanowiskach związanych z ryzykiem i finansami. Z Grupą BNP Paribas jest związany od 2018 r., najpierw w roli doradcy CFO banku, a następnie jako członek Zarządu i CFO UKRSIBBANK. Wcześniej rozwijał swoją karierę zawodową m.in. w PBKS S.A. (Grupa Pekao), gdzie pełnił funkcję kontrolera ryzyka rynkowego w Departamencie Skarbu oraz w Raiffeisen Bank Polska, w którym kolejno był menadżerem ryzyka bilansu, dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, dyrektorem zarządzającym Departamentem Zarządzania Ryzykiem, członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Obszary Ryzyka i Finansów (Chief Risk Officer/Chief Financial Officer), a od 2012 r. członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Obszar Finansów. Piotr Konieczny zasiadał również w radach nadzorczych Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Nowy CFO Banku BNP Paribas jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie bankowości i finansów.

Do końca lipca 2023 r. nadzór nad Obszarem Finansów Banku BNP Paribas pełnił Jean-Charles Aranda. W ciągu miesiąca okresu przejściowego jego obowiązki przejął Wojciech Kembłowski, łącząc je z zadaniami wynikającymi z jego stałej roli wiceprezesa odpowiedzialnego za Obszar Ryzyka.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska