PKO Bank Polski doceniony w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego „Bank”

Kapituła Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego „Bank” doceniła PKO Bank Polski przyznając mu 2. miejsce w dwóch kategoriach: Efektywność i Innowacyjność. Bank został też dobrze oceniony przez klientów i w kategorii Bank dla seniora był trzeci.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto grupy banku, w pierwszym kwartale 2019 roku, wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. Bank rozwija się w szybkim tempie. Po raz kolejny pobił swój rekord pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 326 mld zł – o ponad 10 proc. wyższa, niż przed rokiem.

Dominującym motywem strategii banku jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. Proces ten wspierają innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych oraz zaawanasowana analityka danych.

Wykorzystując, wykraczający poza obszar finansów, potencjał technologiczny bank rozwija ofertę dostarczając klientom rozwiązania finansowe dopasowane do ich potrzeb. Oprócz wprowadzania nowoczesnych, funkcjonalnych produktów i rozwiązań, bank systematyczne zwiększa komfort korzystania z usług oraz podnosi jakości obsługi.

Miesięcznik Finansowy „Bank” już po raz XXIV zorganizował Ranking Banków. Celem tegorocznego było wyróżnienie tych stawiających na efektywność i na rozwój innowacyjnych usług finansowych. Nagrodzono też banki wyróżniające się dostępnością usług i te szczególnie dobrze oceniane przez klientów młodych oraz seniorów.

ŹRÓDŁOPKO Bank Polski