PKO Bank Polski finansuje fundusz inwestujący w aktywa fotowoltaiczne

  • PKO Bank Polski jest w konsorcjum banków finansujących Modus Asset Management.
  • Kredyt inwestycyjny w kwocie 257 mln zł (58 mln euro) zostanie wykorzystany do nabycia portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 93 MW, zlokalizowanych na terenie Polski. Udział PKO Banku Polskiego wynosi 50 proc.
  • PKO Bank Polski systematycznie powiększa portfel „zielonego” finansowania, zgodnie ze swoją strategią w obszarze ESG.

PKO Bank Polski jest w konsorcjum banków, które podpisały umowę finansowania dłużnego ze spółkami kontrolowanymi przez Modus Poland Solar Fund I – zamknięty fundusz inwestycyjny przeznaczony dla świadomych inwestorów i zarządzany przez Modus Asset Management. Kredyt inwestycyjny w kwocie 257 mln zł (58 mln euro) zostanie wykorzystany do nabycia portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 93 MW, zlokalizowanych na terenie Polski. Udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu wynosi 50 proc. Bank systematycznie powiększa portfel „zielonego” finansowania, zgodnie ze swoją strategią w obszarze ESG.

– PKO Bank Polski jest liderem finansowania zielonej transformacji w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Modus Asset Management w realizacji projektów OZE, co wpisuje się w naszą politykę wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Jako największy polski bank dla biznesu, chcemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczyniać się do transformacji krajowego systemu energetycznego. Ta inwestycja to kolejny ważny krok na drodze do realizacji tego celu – mówi Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w PKO Banku Polskim.

– Cieszymy się, że tak wiarygodni i zaangażowani partnerzy wspierają nas w realizacji celu, jakim jest przyspieszenie procesu przejścia regionu na energię odnawialną. Jesteśmy aktywni na polskim rynku energetyki odnawialnej od 2018 r., a uzyskanie tak dużego finansowania dłużnego dowodzi, że jesteśmy na dobrej drodze do realnego wsparcia rozwoju zielonej energii nad Wisłą. Polska jest jednym z naszych głównych rynków, na którym szukamy kolejnych możliwości akwizycji w obszarze fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej – mówi Povilas Pečiulis, CEO Modus Asset Management.

Przychody z portfela będą zabezpieczone poprzez połączenie korporacyjnej umowy zakupu energii (PPA) i kontraktów różnicowych (CfD). Dodatkowo, kredytodawcy zapewnią gwarancję bankową dla umowy PPA.
Oprócz PKO Banku Polskiego w konsorcjum jest BNP Paribas Bank Polska.

Modus Asset Management

Modus Asset Management jest licencjonowaną firmą zarządzającą alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, specjalizującą się w inwestycjach w energię odnawialną w krajach bałtyckich, Polsce i Europie Środkowej. Celem firmy jest przyspieszenie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju energetyki i stworzenie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych i innych.
Modus Poland Solar Fund I to zamknięty fundusz inwestycyjny, który inwestuje w działające w Polsce elektrownie słoneczne. Energia elektryczna wytwarzana z tych instalacji jest sprzedawana za pośrednictwem korporacyjnych umów PPA i CfD. Obecnie fundusz posiada portfel ponad 113 MW aktywów fotowoltaicznych w Polsce.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski