PKO Bank Polski instytucją finansową przyjazną mediacji

  • PKO Bank Polski otrzymał tytuł „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”.
  • Działająca przy KNF kapituła przyznała wyróżnienia za otwartą postawę wobec polubownego rozwiązywania sporów i pozytywne zakończenie mediacji z największą liczbą klientów.
  • Bank prowadzi program ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

PKO Bank Polski został wyróżniony tytułem „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Nadzoru Finansowego za propagowanie idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów.

– Jesteśmy dumni, że pierwsi na rynku bankowym zaproponowaliśmy kredytobiorcom frankowym program ugód i że nasze zaangażowanie w polubowne rozstrzyganie sporów zostało docenione. Oferując to rozwiązanie kierowaliśmy się przede wszystkim spokojem i wygodą klientów. O tym, że nasze podejście było słuszne świadczy liczba złożonych wniosków czy pozytywnie zakończonych mediacji, dlatego stale pracujemy nad poszerzeniem bazy tych, którzy mogą z niego skorzystać – mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

4 października 2021 roku w PKO Banku Polskim ruszył program ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia się kursu franka szwajcarskiego. Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Ugody pozwalają klientom całkowicie uwolnić się od ryzyka walutowego. Są szybką, wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.
Od startu programu klienci banku złożyli ponad 27 tys. wniosków, ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Kolejna grupa wniosków oczekuje na mediacje. Bank systematycznie przedstawia to rozwiązanie także klientom pozostającym w sporze sądowym. Od 20 czerwca tego roku z programu ugód mogą skorzystać osoby spłacające we frankach szwajcarskich kredyt hipoteczny MIX, który pozwalał na sfinansowanie zakupu nieruchomości, jak również spłatę innych zobowiązań.
KNF już po raz kolejny wyróżnił instytucje finansowe polubownie rozwiązujące spory z odbiorcami ich usług. W tym roku wśród nagrodzonych, obok podmiotów sektora ubezpieczeniowego, znalazły się również podmioty sektora bankowego, zaangażowane w proces zawierania ugód dotyczących umów kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty innej niż waluta polska.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski