PKO Bank Polski nagrodzony za strukturę biznesu, tempo rozwoju i bankowość prywatną

PKO Bank Polski w  rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Gwiazdy bankowości” 2014 został wyróżniony dwiema nagrodami – za strukturę biznesu i tempo rozwoju. W konkursie „Portfel Wprost” Bank doceniono za ofertę bankowości prywatnej.

W rankingu „Gwiazdy bankowości” 2014, PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Struktura biznesu. Osiągnął najlepsze wyniki, wyróżniając się pod względem wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. Analiza danych finansowych, związanych m.in. z roczną dynamiką: przychodów, wyniku netto, kapitałów własnych a także przyrostu liczby klientów dobrze zaświadczyła o tempie rozwoju. Nagrody odebrał Jacek Obłękowski, wiceprezes Zarządu.

Przyznane nagrody potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju przynosi efekty. Bank skutecznie wyznacza kierunek zmian polskiego sektora bankowego i tworzy trendy w wielu obszarach. Realizując przedsięwzięcia ukierunkowane na osiąganie trwałych przewag konkurencyjnych, wzmacnia wizerunek marki, co pozytywnie wpływa na wzrost jego potencjału biznesowego.

PKO Bank Polski od lat wypracowuje solidne i stabilne zyski. Po I kw. br. skonsolidowane aktywa wzrosły o 26,3 proc., kredyty o blisko 22 proc. a depozyty o 16 proc., co pozwoliło Bankowi skokowo umocnić pozycję lidera sektora bankowego w Polsce we wszystkich segmentach rynku.

Bank zdobył również nagrodę w konkursie „Portfel Wprost”. Kapituła doceniła PKO Bank Polski za ofertę dla klientów indywidualnych, wyróżniając go w kategorii private banking.

Bankowość Prywatna Banku wyznacza nowy poziom obsługi klientów i zapewnia skuteczne zarządzanie pieniędzmi oraz troskę o finanse. Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego rozpoczęło działalność biznesową we wrześniu 2011 r. Na koniec maja br. wartość aktywów klientów tego segmentu osiągnęła poziom ponad 10 mld zł. Najzamożniejsi mogą liczyć m.in. na indywidualne doradztwo oraz specjalną ofertę produktową. Obecnie działa 8 Biur Bankowości Prywatnej w całej Polsce, kolejne powstanie we wrześniu br.

źródło: PKO BP