PKO Bank Polski współfinansuje budowę Portu Czystej Energii

  • PKO Bank Polski współfinansuje budowę Portu Czystej Energii, czyli zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku.
  • Kwota udzielonego przez bank kredytu na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych to 60 mln zł.
  • Port Czystej Energii będzie nowoczesną elektrociepłownią odzyskującą energię zawartą w bezużytecznych odpadach. Powstałe w wysokosprawnej kogeneracji ciepło i energia elektryczna trafią do mieszkańców Gdańska i okolic.

PKO Bank Polski podpisał umowę kredytową ze spółką Port Czystej Energii – inwestorem przedsięwzięcia. Inwestycja jest również współfinansowana z bezzwrotnej dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie ok. 271 mln zł oraz pożyczki NFOŚiGW. Wartość netto inwestycji wynosi ok. 610 mln zł. Gdańska spalarnia powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a jej generalnym wykonawcą jest konsorcjum firm: WeBuild S.p.A. – lider konsorcjum, TM.E. S.p.A. – Termomeccanica Ecologia oraz TIRU S.A.

– Dziękujemy za zaufanie Portowi Czystej Energii i cieszymy się, że jako lider polskiego sektora bankowego możemy uczestniczyć w największym realizowanym obecnie w Gdańsku projekcie infrastrukturalnym, który ma istotne znaczenie dla regionu. Dzięki budowie nowoczesnej spalarni Gdańsk stanie się jednym z miast europejskich, które skutecznie odpowiadają na współczesne wyzwania w zakresie ochrony środowiska – mówi Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

– Umowa, którą podpisaliśmy z PKO Bankiem Polskim to domknięcie finansowania budowy Portu Czystej Energii wraz z rezerwą inwestycyjną. Obecne warunki rynkowe i zmieniające się otoczenie biznesowe wpłynęły na konieczność pozyskania przez spółkę dodatkowego finansowania. Procedowanie umowy przebiegło sprawnie, a bank dostosował warunki oferty do naszych potrzeb, czyniąc ją najkorzystniejszą spośród wszystkich banków biorących udział w postępowaniu – skomentował podpisanie umowy Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Port Czystej Energii to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów nienadających się do recyklingu. Odzyskiwana energia z odpadów jest energią zieloną, gdyż nie pochodzi z tradycyjnych – kopalnych źródeł, a wysokosprawny system oczyszczania spalin pozwoli bardzo skutecznie ograniczyć emisje do środowiska. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin. Uwzględniając koszty związane z obowiązkiem dostosowania instalacji do nowych wymogów środowiskowych (BAT), koszt inwestycji wynosi ok. 610 mln zł, z czego blisko 271 mln zł stanowi bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z planem instalacja ma powstać do końca 2023 roku.
PKO Bank Polski jest kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych i jest liderem na rynku pod względem finansowania projektów infrastrukturalnych. Bank od wielu lat wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji, które mają bezpośrednie przełożenie na dobrobyt mieszkańców. Przykładem projektu zrealizowanego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest nowoczesna spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu współfinansowana przez PKO Bank Polski. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. Bank podpisał także umowę na kredyt konsolidacyjny z Kolejami Dolnośląskimi. Umożliwi on kontynuację projektu taborowego. Dzięki temu w najbliższych latach do dyspozycji Kolei Dolnośląskich trafi 19 nowych składów. PKO Bank Polski (w ramach konsorcjum z BGK) jest kredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach o wartości 186 mln zł.
PKO Bank Polski obsługuje ok. 280 jednostek samorządu terytorialnego, a ofertę elastycznie dopasowuje do potrzeb samorządów wszystkich szczebli i spółek komunalnych. Jest także liderem emisji obligacji komunalnych z ok. 40 proc. udziałem w rynku.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski