PKO Bank Polski współfinansuje nowe farmy fotowoltaiczne Qair Polska

  • PKO Bank Polski współfinansuje projekty fotowoltaiczne Qair Polska – łączna kwota kredytu wynosi min. 491 mln zł .
  • Energia z trzech budowanych elektrowni została już w większości zakontraktowana w ramach umów cPPA.
  • To kolejne finansowanie PKO Banku Polskiego dla Qair. Bank systematycznie powiększa swój portfel zielonych kredytów.

PKO Bank Polski, w ramach konsorcjum bankowego, podpisał umowę kredytu z Qair Polska na finansowanie projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 129,5 MW. Udział PKO Banku Polskiego w kredycie wynosi 50 proc. a łączna wartość finansowania to min. 491 mln zł. Energia z trzech wielkoskalowych elektrowni, które powstaną w Golczewie, Rokietnicy i Pakości, została już w większości zakontraktowana w ramach umów cPPA. To kolejne finansowanie od PKO Banku Polskiego dla Qair Polska. Bank konsekwentnie zwiększa swój portfel zielonych kredytów.

– Zgodnie z naszą strategią kontynuujemy misję związaną z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, systematycznie zwiększając wolumen kredytów finansujących nowe zielone aktywa wytwórcze, przyczyniając się w ten sposób do wypełniania kryteriów ESG. Dlatego cieszę się, że możemy wspierać Qair Polska w kolejnych projektach fotowoltaicznych, które mają wpływ na transformację energetyczną naszego kraju  – mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw.

– Cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy z bankami Santander i PKO Bankiem Polskim, która umożliwi nam rozwój portfela inwestycji realizowanych z myślą o długoterminowych kontraktach sprzedaży energii cPPA. Niezmiernie doceniamy, że przedstawiciele obu banków podążają wraz z nami za zmianami na rynku handlu energią odnawialną i wspierają nasz rozwój. Oferowana przez nas energia spotyka się z olbrzymim zainteresowaniem, o czym może świadczyć fakt, iż większość wolumenu z obecnie finansowanego pakietu projektów już została zakontraktowana – mówi Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

PKO Banku Polski ponownie wsparł Qair w finansowaniu projektu OZE. Jest to już czwarte duże finansowanie w historii Qair na polskim rynku, które zostanie przeznaczone na budowę zielonych inwestycji. Największym projektem w całym portfelu jest elektrownia Golczewo o mocy 80 MW, w województwie zachodniopomorskim. Finansowanie może podlegać dalszemu rozszerzeniu w przypadku zwiększenia poziomu wolumenu zakontraktowanego w ramach cPPA. Inwestycje wejdą w fazę operacyjną w 2024 roku.
Qair Polska realizuje strategię budowy przedsiębiorstwa energetycznego zarządzającego aktywami produkującymi wyłącznie zieloną energię. Celem Qair Polska jest wspieranie dużych przedsiębiorstw w dążeniu do bezpieczeństwa energetycznego poprzez długoterminowe kontrakty cPPA zabezpieczające dostęp do zielonej energii z miksu technologicznego dopasowanego do potrzeb odbiorcy.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski