PKO Bank Polski współtworzy europejską tożsamość cyfrową

  • PKO Bank Polski został partnerem międzynarodowego konsorcjum POTENTIAL odpowiadającego za stworzenie i pilotażowe wdrożenie portfeli tożsamości cyfrowych Unii Europejskiej.
  • PKO Bank Polski jako jedyny bank z Polski został przyjęty do tej prestiżowej inicjatywy.
  • PKO Bank Polski we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, będzie brał udział w przygotowaniu i pilotażu użycia europejskiej tożsamości cyfrowej do zdalnego otwarcia konta bankowego.
  • Konsorcjum POTENTIAL jest największym z czterech projektów wspieranych przez Komisję Europejską mających na celu wdrożenie i rozwoju portfela cyfrowej tożsamości.

Komitet Sterujący międzynarodowego konsorcjum POTENTIAL pozytywnie rozpatrzył wniosek akcesyjny PKO Banku Polskiego. Tym samym bank dołączył do ponad 150 partnerów z 19 krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, współpracujących na rzecz kształtowania bezpiecznych i wygodnych dla klientów rozwiązań cyfrowej tożsamości w Europie.

Transformacja cyfrowa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, a postępująca digitalizacja pogłębia integrację jej członków. Aktualnie Wspólnota wiele uwagi poświęca rozwojowi cyfrowych tożsamości. W krajach Unii realizowany jest na szeroką skalę pilotaż, którego celem jest rozwój cyfrowego dowodu tożsamości oraz jego standaryzacja. PKO Bank Polski został jednym z partnerów w tym przedsięwzięciu, współodpowiedzialnym za wykorzystanie go w codziennych kontaktach z instytucjami finansowymi.

– PKO Bank Polski nadaje ton przemianom technologicznym w sektorze bankowym, wspiera innowacyjność gospodarki, wypracowuje rozwiązania technologiczne rewolucjonizujące podejście m.in. do usług e-administracji. Potencjał cyfrowy banku i nasze aspiracje wykraczają poza rodzimą branżę finansową. Jesteśmy gotowi wspierać Komisję Europejską w pracach na rzecz bezpiecznej europejskiej tożsamości cyfrowej – mówi Michał Macierzyński, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Krajowy lider w obszarze zapewnienia obywatelom dostępu do cyfrowej tożsamości

PKO Bank Polski tworzy i rozwija rozwiązania informatyczne, dzięki czemu staje się ośrodkiem innowacyjności na skalę całego polskiego sektora bankowego. Pełnieni wiodącą rolę m.in. w procesie zmian dotyczących dostępu i upowszechniania usług e-administracji. PKO Bank Polski jest liderem pod względem zaangażowania banków w budowę e-państwa, wspólnie z administracją publiczną inicjuje i wypracowuje rozwiązania, które później przyjmowane są jako standardy rynkowe. Był pierwszym bankiem, który umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej składanie wniosków o świadczenie z Programu 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start, dostęp do PUE ZUS czy utworzenie Profilu Zaufanego.
Bank buduje w pełni bezpieczne i jednocześnie przyjazne dla klientów rozwiązania. Jako pierwszy dostawca tożsamości zintegrował się z Węzłem Krajowym eID i uruchomił usługę umożliwiającą utworzenie poprzez iPKO i Inteligo e-Tożsamości. Dzięki temu klienci banku mogą logować się do portali nie tylko administracji publicznej, ale też komercyjnych dostawców usług, potwierdzając swoją cyfrową tożsamość za pomocą bankowego loginu i hasła poprzez usługę mojeID.
PKO Bank Polski jest dobrze przygotowany do udziału w projekcie na rzecz kształtowania bezpiecznych i wygodnych dla klientów rozwiązań cyfrowej tożsamości w Europie. Od lat realizuje strategię opartą na cyfryzacji zarówno usług dla klientów jak i procesów wewnątrzbankowych. Kultura innowacji oraz środowisko najnowszych technologii wspierają doświadczony zespół pracowników w rozwoju kompetencji przyszłości.

Powstanie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej

Unia Europejska wzmacnia swoją suwerenność cyfrową. Program „Cyfrowa Europa” zapewnia strategiczne finansowanie dostępu do szeroko pojętej technologii dla przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej. Z tego programu Komisja Europejska przeznaczyła 46 mln euro na cztery projekty pilotażowe wykorzystania europejskiej tożsamości cyfrowej w codziennym zastosowaniu. Jednym z nich jest współprowadzony przez Francję i Niemcy projekt POTENTIAL. Ma on na celu wspieranie innowacyjności, współpracę i rozwój tożsamości cyfrowej w sześciu sektorach (usługi rządowe, bankowość, telekomunikacja, prawo jazdy, podpis elektroniczny i zdrowie). W pilotażu ponad 150 partnerów w 19 krajach Unii oraz w Ukrainie, będzie współtworzyć i sprawdzać praktyczną użyteczność portfeli tożsamości cyfrowych podczas m.in. otwierania kont bankowych, wydawania prawa jazdy czy wynajmu samochodów. Pilotaż użycia cyfrowych tożsamości w UE potrwa do połowy 2025 roku.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski