Placówki Banku BNP Paribas przyjazne seniorom

Bank BNP Paribas, jako pierwsza instytucja finansowa na rynku w Polsce, otrzymał certyfikat jakości – OK SENIOR® za wdrażanie procesu dostosowania placówek do potrzeb osób powyżej 60. roku życia w oddziałach Banku. Certyfikat to dowód, że w placówkach Banku klienci seniorzy (60+) są ważną grupą klientów dla których Bank zmienia się i chce się nadal zmieniać.  

– Według danych GUS, już obecnie w Polsce jest więcej osób 60+ niż dzieci i młodzieży, a w 2025 roku osób powyżej 60 roku życia będzie prawie o 3 miliony więcej niż z grupy reprezentującej młode pokolenie. Gospodarka senioralna to coraz większy i coraz istotniejszy sektor, który jest wyzwaniem dla nas i całej gospodarki. Dlatego ogromnie nas cieszy, że jakość obsługi w oddziałach Banku BNP Paribas, zarówno nowego cyfrowego formatu, jak i tych tradycyjnych, została doceniona i wyróżniona certyfikatem OK SENIOR®. Jest to tym cenniejsze wyróżnienie, że otrzymaliśmy je jako pierwsi wśród instytucji finansowych – mówi Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas dba o to, by placówki były łatwo dostępne i spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa, w komunikacji doradcy używali zrozumiałego języka i mieli pewność, że klient dobrze ich słyszy, a także oferowali kartkę i długopis do robienia notatek i drukowali materiały większą czcionką.

– Gratulujemy Zarządowi i Pracownikom Banku BNP Paribas, że głoszone hasło „Bank zmieniającego się świata” znalazło potwierdzenie w działaniach i Bank pokazał, że świat Seniorów, jest bardzo ważny. Tym bardziej doceniamy wysiłek, jaki Bank podjął, aby rozpocząć prces wdrażania zmian mających na celu dobro klientów 60+. Klientów powyżej 60 roku życia jest ponad 9 milionów w Polsce. Troska o ich bezpieczeństwo, wygodę, dostępność placówek jest nie do przecenienia. Cieszy nas, że Bank BNP Paribas wdraża standardy obsługi klientów 60+ oraz zwraca uwagę na liczne potrzeby tych osób zarówno w sferze fizycznej, jak i w dopasowaniu komunikacji – mówi Ewa Wierzbowska, dyrektor operacyjny OK SENIOR Polska.

Certyfikaty przyznaje firma OK SENIOR Polska sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Placówki bankowe odwiedzili Seniorzy Audytorzy, którzy zweryfikowali, że deklarowane przez Bank standardy obsługi i zarządzania kolejką klientów w praktyce realizowane są w praktyce zgodnie z wytycznymi Programu Certyfikacji OK SENIOR®. Główne obszary audytu to infrastruktura, wnętrze placówki, obsługa klienta, zarządzanie kolejką oraz wewnętrzne standardy jakości Banku.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska