Planowane zmiany w mBanku Hipotecznym

W 2023 roku mBank zamierza przejąć część kredytów hipotecznych obsługiwanych dziś w mBanku Hipotecznym (spółka z Grupy mBanku). W większości są to kredyty na finansowanie nieruchomości komercyjnych.

Przejęcie to nastąpi w drodze podziału mBanku Hipotecznego przez wydzielenie części jego działalności i przeniesienie jej do mBanku. Podział ma nastąpić w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że w dniu rejestracji podziału w KRS, mBank nabędzie wszystkie prawa i obowiązki mBanku Hipotecznego, które wynikają z przejmowanej działalności, w tym z zawartych umów kredytowych.
Do momentu przejęcia przez mBank praw i obowiązków wynikających z przenoszonych umów kredytowych, klienci mBanku Hipotecznego będą obsługiwani przez te same osoby co obecnie. Transakcja podziału nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami po stronie klientów.
Warunkiem przeprowadzenia przejęcia jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. W momencie, gdy przejęcie zostanie zaakceptowane przez ograny nadzorcze bank skontaktuje się bezpośrednio z klientami, których obejmie ta zmiana.
Szczegółowe informacje na temat planowanego przejęcia znaleźć można na stronie mBanku w zakładce relacje inwestorskie.  
ŹRÓDŁOmBank