Pół miliona kart z plastiku z recyklingu, 300 mln zł zielonych hipotek, 700 kg papieru mniej – mBank realizuje zieloną strategię

Rok temu mBank ogłosił nową strategię, której filarem jest agenda ESG. Od tego czasu do oferty wprowadził kolejne produkty, które pomagają zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ograniczają zużycie tworzyw sztucznych, papieru i emisje CO2.

· Pół miliona kart z recyklingu

mBank sukcesywnie przechodzi na wydawanie kart, które powstały z tworzyw sztucznych z recyklingu. Do portfeli klientów trafiło ich już ponad pół miliona. W 85% procentach składają się z tworzywa z odpadów. Dzięki temu bank oszczędził środowisku produkcji dodatkowych ponad 2 ton plastiku. W przyszłym roku planuje wydawać karty, które będą powstawać w całości z przetworzonych tworzyw. Równolegle mBank sukcesywnie poszerza ofertę kart wydawanych wyłącznie w cyfrowej formie.

· 300 mln zł eko-hipotek

mBank udzielił już ponad 500 kredytów hipotecznych na energooszczędne nieruchomości o wartości 300 mln zł. Od grudnia ubiegłego roku bank obniża marżę o 0,2 punktu procentowego i nie pobiera prowizji, jeśli kredyt będzie finansował nieruchomość spełniającą wysokie standardy energooszczędności.

· 700 kg papieru oszczędzone w procesie otwierania rachunków

Dzięki zdalnemu otwieraniu rachunków w bankowości korporacyjnej mBank zaoszczędził w tym roku już 145 920 kartek, czyli 292 ryzy papieru. Nasz cyfrowy proces pozwala największym firmom podpisać umowę rachunku całkowicie bez papieru. Mniej papieru to nie tylko więcej ocalonych drzew, ale też mniej wody wykorzystanej do jego produkcji i mniejsze emisje gazów cieplarnianych związanych z przesyłkami kurierskimi czy podróżami klientów do oddziałów banku.
Produkty i usługi finansowe, które wspierają ochronę klimatu lub środowiska i spełniają określone kryteria, mBank oznacza ekosymbolem, tzw. zielonym listkiem. Dla klientów to znak, że wybierając te produkty włączają się w ochronę środowiska. Zielony listek ma trzy odmiany: „mniej CO2”, „mniej papieru” i „mniej plastiku”. Aby usługa lub produkt mogły dostać zielony listek, muszą spełniać określone warunki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.
ŹRÓDŁOmBank