Ponad połowa Polaków preferuje wsparcie charytatywne w formie elektronicznej – wyniki badania Fundacji Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa sprawdziła, w jaki sposób Polacy przekazują pieniądze na cele charytatywne. Wyniki badania[1], pokazały, że ponad połowa (51%) decyduje się na wsparcie organizacji dobroczynnych poprzez elektroniczne formy płatności.

Preferowane formy pomocy

Najchętniej wybieranymi formami pomocy finansowej na cele charytatywne jest przekazanie 1,5% podatku podczas rozliczenia rocznego – taki sposób wybiera blisko 50% ankietowanych. Mniej niż co trzeci badany przyznał, że wpłaca gotówkę do puszki (31%), a co czwarta osoba decyduje się na przelew online na konto wybranej organizacji (23%). Blisko 20% Polaków deklaruje również, że wysyła SMSy w ramach akcji charytatywnej, a 13% bierze udział w e-zbiórkach pieniężnych na portalach zbiórek charytatywnych – pokazują wyniki badania przygotowanego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

– Polacy coraz chętniej decydują się na wsparcie fundacji i celów charytatywnych poprzez płatności elektroniczne – np. przelewy online, mikrodatki, czy wpłaty do eSkarbonek. To efekt nie tylko rosnącej popularności płatności cyfrowych, ale również tego, że pod wieloma względami, wpłaty elektroniczne są wygodniejsze, bezpieczniejsze i pozwalają na większą kontrolę zebranych datków – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wygoda, bezpieczeństwo i wiarygodność

Fundacja Polska Bezgotówkowa zapytała również Polaków o to, jak postrzegają poszczególne formy wsparcia finansowego. Wyniki badania pokazują, że dla 44% ankietowanych elektroniczne formy wsparcia są przede wszystkim wygodniejsze, zwłaszcza dla osób, które nie noszą większych kwot gotówki – zwracają na to uwagę przede wszystkim młodsi respondenci w wieku 25-34 lata (50%). Zdaniem 4 na 10 ankietowanych, taka forma zbiórek jest również bezpieczniejsza. Ten aspekt jest istotny zwłaszcza dla osób powyżej 55 r. ż. (47%). Niemal co trzeci ankietowany (31%) stwierdza także, że wsparcie charytatywne w formie elektronicznej jest bardziej wiarygodne z uwagi na rozliczalność.

– Zbiórki elektroniczne – tak jak płatności cyfrowe – są zabezpieczone nie tylko regulacjami prawnymi, ale również bankowymi. W przypadku stwierdzenia nadużyć, elektronicznie wpłacane datki mogą zostać zwrócone pomagającym. Dzięki temu, możemy mieć większą pewność, że pieniądze, które przeznaczamy na określony cel trafią na konto właściwego beneficjenta. Jednak, w idei pomagania nie jest najważniejsze to, jaką metodę wybieramy – każdy sposób wspierania potrzebujących ma ogromną wartość i zachęcamy wszystkich do tego, aby po prostu dzielili się dobrem, w taki sposób, jaki najbardziej im odpowiada – dodaje Joanna Erdman.

Badanie zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez agencję Maison&Partners na panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1097 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 16-18 lutego 2024 r.

[1]  Badanie przeprowadzone przez Wavemaker Global dla Fundacji Polska Bezgotówkowa w lutym 2024 r. na próbie 1097 dorosłych Polaków w dniach 16-18.02.2024 r. W badaniu wykorzystano metodę CAWI (online).

ŹRÓDŁOFundacja Polska Bezgotówkowa