Produkty bazujące na wskaźniku WIRON dostępne w ofercie BGK

Od lipca 2023 r. do oferty BGK zostały wprowadzone produkty kredytowe i depozytowe oparte o wskaźniki referencyjne stóp procentowych WIRON oraz WIRON 1M Stopa Składana.

W ten sposób BGK realizuje założenia Mapy Drogowej, która została opublikowana przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Bank planuje rozwijać ofertę produktów opartych o wskaźniki z rodziny WIRON. Jednocześnie w ofercie BGK pozostają wszystkie produkty bazujące na wskaźnikach WIBOR i WIBID.

Docelowo WIRON ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, całkowicie zastępując wskaźniki WIBOR i WIBID.

Zgodnie z Mapą Drogową, opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą, WIRON zastąpi WIBOR wraz z końcem 2024 r. Do tego czasu oba wskaźniki będą funkcjonować równolegle.

Administratorem wskaźników WIRON, WIRON Stopa Składana, WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartości wskaźników oraz dokumentacja opracowywania wskaźników są dostępne na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/

Oferta BGK związana z WIRON dotyczy wybranych produktów i może ona ulec zmianie.

ŹRÓDŁOBGK