Program „Promujesz – Zyskujesz” – bonusy za korzystanie z produktów kredytowych eurobanku

eurobank wprowadza program poleceń „Promujesz – Zyskujesz”. Klienci eurobanku mogą otrzymać bonusy za polecenie produktów kredytowych. Polecone osoby otrzymają bonus za skorzystanie z produktów objętych Programem. Polecający może otrzymać do 5 bonusów o łącznej wartości nawet 2 500 zł.

Z Programu mogą skorzystać obecni oraz nowi Klienci eurobanku. Polecającym może zostać osoba posiadająca od co najmniej 3 miesięcy dowolne konto w eurobanku. Polecony, w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Programu, nie może posiadać żadnej umowy zawartej z eurobankiem.

Korzyści dla uczestników programu „Promujesz – Zyskujesz”

Bonus otrzymują równocześnie:

  • Polecający – za skuteczne polecenie,
  • Polecony – za założenie konta w eurobanku i zawarcie umowy o jeden z produktów kredytowych eurobanku.

Wartość bonusu dla Poleconego i Polecającego, w zależności od rodzaju zawartej przez Poleconego umowy o produkt objęty programem, wynosi:

Produkt objęty Programem, z którego skorzystała osoba Polecona

Bonus

Polecony

Polecający

karta kredytowa

50 PLN

50 PLN

Pożyczka gotówkowa/kredyt konsolidacyjny

150 PLN

150 PLN

pożyczka/kredyt hipoteczny

500 PLN

500 PLN

Aby otrzymać Bonus, Polecony powinien przedstawić w placówce Banku kod polecenia uzyskany od Polecającego. Jest to kod liczbowy generowany przez Bank dla Polecającego. W przypadku skorzystania z kilku produktów kredytowych eurobanku w ramach Programu, Bank wypłaca Poleconemu jeden bonus o najwyższej wartości.

Warunkiem otrzymania bonusu przez Poleconego jest przystąpienie do Programu, założenie konta w eurobanku (Active, Prestige, Classic lub Standard) oraz zawarcie umowy o jeden z poniższych produktów objętych Programem:

  • kartę kredytową
  • pożyczkę gotówkową lub kredyt konsolidacyjny
  • kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną

Program trwa od 10.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uprawnionym do otrzymania Bonusu jest Polecony, który przystąpi do Programu, założy konto w eurobanku oraz zawrze z Bankiem, co najmniej jedną umowę o Produkt objęty Programem w okresie 90 dni od daty przystąpienia do Programu, nie później niż 31.12.2015 r. Wyjątek stanowi kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna, o które wniosek należy złożyć do 31.12.2015 r., a umowa powinna być zawarta nie później niż do 31.03.2016 r.

Warunki przyznawania Bonusów dla Polecającego i Poleconego:

  • karta kredytowa – jeśli Polecony nie odstąpi od umowy oraz w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, wykona z jej użyciem, min. 3 transakcje bezgotówkowe;
  • pożyczka gotówkowa/ kredyt konsolidacyjny – jeśli Polecony zawrze umowę na minimalną Całkowitą kwotę pożyczki/kredytu 5000 zł i nie odstąpi od niej;
  • pożyczka/ kredyt hipoteczny – jeśli Polecony zawrze umowę, a minimalna Całkowita kwota kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej wynosić będzie 100.000 zł i nastąpi wypłata pierwszej transzy kredytu/pożyczki.

Dodatkowym warunkiem przyznania Bonusu dla Polecającego jest terminowa spłata zobowiązań kredytowych w Euro Banku S.A.

Polecony może otrzymać tylko 1 Bonus.

Szczegóły oferty i Regulamin Programu „Promujesz – Zyskujesz” dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A.

źródło: eurobank