Raport “Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych”

ING oraz Grupa PTWP, prezentują najnowszy raport “Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych”. Raport, przygotowywany w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zarysowuje i ocenia sytuację, w jakiej znalazły się działające w Polsce duże firmy po drastycznej podwyżce cen nośników energii, a także wskazuje związane z tym reperkusje gospodarcze i społeczne.

Polskie firmy zostały dotknięte szokiem energetycznym w 2022 roku. Skala wstrząsu była uzależniona od energochłonności procesów produkcyjnych i wykorzystywanych nośników energii. Firmy podjęły wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej czy budowy własnych źródeł odnawialnych. Podejmując inwestycje energetyczne często napotykały przy tym na bariery regulacyjne lub zderzały się z problemem niedostosowania sieci elektroenergetycznych do bardziej rozproszonych źródeł energii.

W naszym najnowszym raporcie wyraźnie widać, że przedsiębiorcy w coraz większym stopniu patrzą na swoje strategie biznesowe z perspektywy mega trendów kształtujących polską gospodarkę. W tym na zachodzące w globalnej gospodarce zmiany w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy indywidualne działania polskich firm związane z zero emisyjnością i większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest jednak potrzeba jasnych reguł gry w kontekście regulacyjnym, w takich aspektach jak współdzielenie infrastruktury, wykorzystanie łączy bezpośrednich oraz dostęp do krajowej sieci przesyłowej. Jasne ramy regulacyjne oraz spójność przekazu pomogą w efektywnej ocenie projektów energetycznych tego typu przez sektor bankowy – powiedział Michał Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Raport “Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych” odpowiada na następujące pytania:

  • Co wstrzymuje inwestycje energetyczne w Polsce?
  • Do czego może prowadzić segmentacja rynku energii wywołana zróżnicowanym wsparciem publicznym w zależności od wielkości firmy?
  • Jakie są oczekiwania firm odnoście cen i dostępności nośników energii w 2023 roku?
  • Jaki będzie polski miks energetyczny za dwie dekady?
  • Dlaczego zazielenianie i kryteria ESG to nie moda, lecz konieczność dla utrzymania konkurencyjności i współpracy w globalnych łańcuchach dostaw?

Nasz raport powstał na bazie analiz makroekonomicznych i sektorowych oraz uważnego wsłuchania się w głos firm działających w Polsce. Raport podsumowuje reakcję biznesu na drogą energię i istotne ryzyka niedoborów w trakcie 2022 roku. W raporcie podkreślamy konieczność przyśpieszenia rozbudowy i modernizacji dystrybucyjnych i przesyłowych sieci elektroenergetycznych. Wskazujemy, że niedoinwestowane sieci mogą hamować ekspansję czystej energii w Polsce  – mówi Wojciech Kuśpikprezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Raport przygotowano na podstawie analizy trendów na rynkach energetycznych oraz 20 wywiadów z przedstawicielami dużych firm z różnych branż oraz dwóch izb handlowych: skandynawskiej i włoskiej. Wywiady przeprowadzili dziennikarze Grupy PTWP, w I kwartale 2023 roku.

Raport dostępny jest na stronie:

Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych. | Serwis Ekonomiczny ING

ŹRÓDŁOING Bank Śląski