„Razem dla eko-zmiany” – stacje ładowania pojazdów elektrycznych dla samorządów

Jeszcze do 20 lipca samorządy mogą składać wnioski o grant na sfinansowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. „Razem dla eko-zmiany” to pierwszy w branży leasingowej program dla samorządów. Wartość grantów to 1 mln zł.

W ramach Programu Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing sfinansują minimum 16 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz ich utrzymanie przez 2 lata. Projekt jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców na dzień ogłoszenia konkursu nie przekraczała 100 tys.

Przyznany grant pokryje koszty budowy, serwisu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 x 11kW, przez 24 miesiące. Samorządy nie muszą dysponować wkładem własnym.

Program grantowy „Razem dla eko-zmiany” wspiera dążenia do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie. Został przygotowany wspólnie przez Fundację Santander Bank Polska i Santander Leasing. Partnerami akcji są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Wnioski można składać przez platformę https://fundacja.santander.pl/razem-dla-eko-zmiany/

ŹRÓDŁOSantander Bank Polska