Revolut umożliwił klientom handel akcjami spółek z Europy

  • Klienci Revolut z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) mogą teraz handlować ułamkowymi akcjami ponad 70 spółek notowanych w Europie, już od jednego euro
  • Revolut stale rozwija ofertę usług inwestycyjnych, w tym roku poszerzył już listę dostępnych akcji spółek notowanych w USA i udostępnił klientom fundusze indeksowe (ETF)
  • Tak jak w przypadku handlu akcjami spółek amerykańskich i funduszy ETF, handel akcjami spółek z Europy będzie bezprowizyjny, w ramach dostępnych limitów
  • Revolut dodał też do platformy inwestycyjnej zlecenia stałe, funkcja ułatwi regularne zakupy każdego typu aktywów (akcje, ETF)

Revolut, globalna aplikacja finansowa, umożliwił 3 milionom klientom w Polsce handel ułamkowymi akcjami ponad 70 spółek notowanych w Europie. Usługi inwestycyjne w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) świadczy podmiot Revolut Securities Europe UAB.

Dzięki Revolut handel akcjami europejskich spółek będzie dostępny dla każdego, już od 1 euro inwestycji. Handel akcjami spółek notowanych w Europie będzie bezprowizyjny w ramach ustalonych limitów (według poszczególnych planów).

To kolejny krok w celu przełamania bariery ceny, wiedzy i dostępności usług inwestycyjnych, tak aby były one w zasięgu ręki każdego. Więcej typów aktywów, to także możliwość dodatkowej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i lepszego zarządzania ryzykiem. Revolut oferuje handel akcjami ponad 70 spółek notowanych w Europie, ponad 2200 spółek notowanych w USA i ponad 150 funduszy inwestycyjnych typu ETF (fundusze indeksowe). Klienci mogą zarządzać efektywnością swojego portfela poprzez aktualizowane w czasie rzeczywistym w aplikacji Revolut wykresy, informacje rynkowe i watchlisty.

Revolut dodał też do swojej platformy inwestycyjnej zlecenia stałe – nowa funkcja ułatwi regularne zakupy każdego typu aktywów (akcje, ETF). Pozwala na ustawienie terminu zakupu i częstotliwości – codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zdefiniowane i regularne zakupy akcji mogą pomóc inwestorom obniżyć wpływ krótkookresowej zmienności cen i dotrzymać postanowień w zakresie regularnego inwestowania.

Konsekwentnie zwiększamy dostępność usług inwestycyjnych dla konsumentów. Dziś dodajemy do naszej oferty możliwość handlu akcjami dużych spółek notowanych w Europie. Są one często bardziej znane naszym klientom w Europie, niż niektóre spółki amerykańskie. Od Adidas do Zalando, nasi klienci mogą wybierać wśród akcji spółek, z których usług sami na co dzień korzystają. Niebawem, dodatkowo poszerzymy tę listę” – powiedział Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA).

Pracujemy nad kolejnymi premierami produktów inwestycyjnych. Rozważamy udostępnienie usługi robo-advisory, obligacji skarbowych, inwestycyjnych funduszy wzajemnych (mutual funds), platformy inwestycyjnej dla bardziej doświadczonych inwestorów. Kolejną premierę planujemy ogłosić jeszcze w tym roku” – dodaje Jutejka.

Zależnie od posiadanego planu, klienci Revolut mogą wykonywać 1 (plan Standard), 3 (plan Plus), 5 (plan Premium) lub 10 (plan Metal i Ultra) bezprowizyjnych transakcji w miesiącu. Po wykorzystaniu miesięcznego limitu bezprowizyjnych transakcji, za każdą kolejną transakcję pobierana jest zmienna opłata w wysokości 0,25% (lub 0,12% w planie Ultra), minimum 1 euro. Revolut pobiera także opłatę depozytową (custody fee) w wysokości 0,12% wartości aktywów rocznie (pobierana miesięcznie).

Klienci, zanim podejmą jakiejkolwiek decyzję inwestycyjną, powinni zapoznać się z dokumentem opisującym ryzyka związane z inwestowaniem. Revolut Securities Europe UAB jest firmą inwestycyjną, która posiada europejską licencję i jest regulowana przez Bank Litwy (Bank of Lithuania).


Powyższe informacje nie są poradą inwestycyjną, ofertą ani zachętą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Tak jak w przypadku każdego typu produktów inwestycyjnych, istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Cena aktywów może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w regulaminie usługi, stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami i dokumencie opisującym ryzyka.

ŹRÓDŁORevolut