Rosną obroty faktoringowe Banku BPH

Bank BPH skupił w pierwszym kwartale bieżącego roku faktury na kwotę 437,7 mln zł. To o 42 proc. więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku (307,4 mln zł).

Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych bank zawdzięcza z jednej strony rosnącemu zainteresowaniu tą usługą zarówno w segmencie małych i średnich firm (MSP), jak i dużych przedsiębiorstw, zaś z drugiej rozwojowi ofercie i jakości świadczonych usług, co skutkuje nie tylko utrzymaniem bieżącego portfela, ale też rosnącą liczbą skupionych faktur. W pierwszym kwartale tego roku Bank BPH obsłużył ponad 33 tys. faktur, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku ta liczba wyniosła 22 tys. (wzrost o 50 proc.).

– 42 proc. wzrostu wykazane przez Bank BPH wobec 25-proc. wzrostu rynku świadczą o skuteczności obranej przez nas strategii, bazującej nie tylko na współpracy z obecnymi klientami, ale też pozyskiwaniu nowych. Nasz tegoroczny cel to utrzymanie wyraźnie lepszej dynamiki wzrostu obrotów faktoringowych od średniej dla całego rynku. Chcemy to osiągnąć m.in. dzięki stałej poprawie jakości obsługi – mówi Grzegorz Jurczyk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Faktoring w Banku BPH to usługa przeznaczona dla firm produkcyjnych i handlowych, prowadzących działalność od co najmniej trzech lat, o rocznych obrotach powyżej 5 mln zł, realizujących transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności, a co za tym idzie posiadających wysoki poziom należności. Faktoring to także skuteczny i prosty sposób dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Bank BPH oferuje kilka rodzajów faktoringu. W zależności od podmiotu przejmującego ryzyko niewypłacalności kontrahenta faktoring z regresem (niepełny), faktoring bez regresu, i faktoring mieszany oraz – w zależności od zasięgu geograficznego transakcji – faktoring krajowy i eksportowy.

Faktoring w Banku BPH jest obsługiwany przez nowoczesny i w pełni zautomatyzowany system transakcyjny, umożliwiający bezpośrednią komunikację on-line, bez potrzeby przesyłania dokumentów papierowych, co znacząco przyspiesza wpływ należności – finansowanie uruchamiane jest najczęściej tego samego dnia. System jest dostępny na platformie bankowości internetowej BusinessNet, która daje też klientom biznesowym BPH dostęp do innych produktów bankowych.

źródło: Bank BPH