Santander Bank Polska stawia na prosty język

Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce otrzymał certyfikat Uniwersytetu Wrocławskiego za umowę ramową dla klientów korporacyjnych.

Certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny potwierdza, że umowa dla klientów korporacyjnych spełnia standardy języka, który jest prosty i przyjazny odbiorcom. Oznacza to m.in., że ma krótkie zdania, śródtytuły i ikony oraz przejrzyste tabele i wypunktowane listy. Są w niej również treści pomocnicze i podkreślenia trudnych wyrazów – ich wyjaśnienia klienci mogą szybko znaleźć na końcu dokumentu, w słowniku definicji i skrótów.

Klienci mogą szybko przeczytać i zrozumieć treść umowy. Dzięki temu oszczędzają czas oraz m.in. mogą zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w przygotowanie umowy po stronie firmy.

– W Santander Bank Polska staramy się pomagać naszym klientom na różnych płaszczyznach. Ta, która jest związana z tworzeniem prostych i bardziej dostępnych treści – we wszystkich kanałach kontaktu – jest jednym z naszych priorytetów. Wprowadzane zmiany ułatwiają szybkie zrozumienie bankowych dokumentów. Klienci oszczędzają dzięki temu czas, który mogą przeznaczyć na zarządzanie swoimi finansami. Cieszę się, że nasi klienci bankowości korporacyjnej, jako pierwsi w Polsce, mogą korzystać z uproszczonej i certyfikowanej umowy ramowej – mówi Anna Jezierska, odpowiedzialna za projekt upraszczania języka w segmencie bankowości biznesowej i korporacyjnej Santander Bank Polska.

– Wiele firm upraszcza swoją komunikację, ale tylko najlepsze decydują się na trudniejszy krok. Jest nim uproszczenie tekstów prawnych. Santander Bank Polska poszedł jeszcze dalej. Uprościł umowę ramową dla dużych firm. Klient, przy nawiązaniu współpracy z bankiem, otrzymuje prosty i przejrzysty dokument. Dzięki temu nie musi poświęcać na jego przeczytanie i zrozumienie więcej czasu, niż to konieczne. Czas, który zaoszczędzi, będzie mógł wykorzystać na to, co dla niego najważniejsze – czyli na prowadzenie biznesu – mówi dr Tomasz Zarzeczny z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Santander Bank Polska od 2019 roku wprowadza standard prostego języka. Upraszczanie języka dokumentów bankowych sprawia, że stają się one bardziej zrozumiałe i dostępne, a klienci oszczędzają czas na ich zrozumienie. Jednocześnie bank poszerza kompetencje pracowników z zakresu prostego języka. Przeszkolonych zostało już ponad 1000 osób. Przeprowadza także regularnie audyty językowe swoich dokumentów i komunikatów. Do tej pory bank uprościł już: ponad 100 procedur, 30 regulaminów, a także ponad 2 500 szablonów komunikatów e-mailowych i pism wysyłanych do klientów

W czerwcu 2021 roku Santander przystąpił również do Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka. Jej inicjatorami są Związek Banków Polskich oraz zrzeszone w nim instytucje. To inicjatywa, która ma pomóc zmienić język bankowy, na taki, który klienci będą mogli zrozumieć szybciej i łatwiej. Uczestnicy projektu wspólnie wypracowują najlepsze standardy prostego języka dla branży finansowej.

ŹRÓDŁOSantander Bank Polska