Sierpniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z lipca. Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w sierpniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Utrzymaliśmy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych w sierpniu na poziomie z poprzednich miesięcy. Naszym nabywcom oferujemy obligacje dwuletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,00% podczas gdy rentowności obligacji dwuletnich na rynku hurtowym ponownie spadły do około 1,8%. komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
Rodzaj obligacji Skarbu Państwa       Szczegóły oferty
Obligacje dwuletnie DOS0817 Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna emisji to 1 mld złotych.
Obligacje trzyletnie TOZ0818 Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 2,10% (odsetki naliczane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych). Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa odsetkowa wyliczana jest w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M oraz mnożnika wynoszącego 1,00. Łączna wartość nominalna oferowanych w tej emisji obligacji to 500 mln złotych.
Obligacje czteroletnie COI0819 Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,30% (odsetki naliczane są w czterech rocznych okresach odsetkowych). W kolejnych latach marża jest stała i wynosi 1,25%. Łączna wartość nominalna emisji to 500 mln złotych.
Obligacje dziesięcioletnie EDO0825 Oprocentowanie wynosi 2,50% w pierwszym roku oszczędzania (odsetki naliczane są w dziesięciu rocznych okresach odsetkowych). Marża w kolejnych latach jest stała: 1,50%. Łączna wartość nominalna emisji wynosi 500 mln złotych.

 

Od 28 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

 

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

źródło: Ministerstwo Finansów