Siódma emisja obligacji i łącznie ponad 64 mld zł dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W środę 15 lipca BGK ponownie sprzedał obligacje serii FPC0725 (pięcioletnie) i FPC0630 (dziesięcioletnie) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski, a nominalna wartość sprzedanych obligacji to 9,15 mld zł.

– Łącznie, po rozliczeniu dzisiejszego przetargu, kwota pozyskana przez BGK dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekroczy 64 mld zł. Wszystkie obligacje emitowane na rzecz Funduszu są objęte gwarancją Skarbu Państwa i mają nadany przez agencję Fitch rating na poziomie inwestycyjnym A-, czyli identyczny jak rating emitenta – BGK, oraz gwaranta – Skarbu Państwa. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, kolejna emisja zaplanowana jest na 29 lipca, aczkolwiek jej przeprowadzenie będzie uzależnione od prognozowanego zapotrzebowania na środki. Na tę chwilę przewidujemy również, że skala naszych emisji w sierpniu będzie wyraźnie mniejsza niż w ostatnich miesiącach – mówi Robert Zima, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK.
Potencjał Funduszu to 100 mld zł, a zgromadzone w nim środki posłużą do walki ze skutkami pandemii.
ŹRÓDŁOBank Gospodarstwa Krajowego